Polityka społeczna jako inwestycja, Nathalie Morel, Bruno Palier, Joakim Palme, WSP im. J. Korczaka, Warszawa 2015

okladka_115

Polityka społeczna jako inwestycja, Nathalie Morel, Bruno Palier, Joakim Palme, WSP im. J. Korczaka, Warszawa 2015


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Polityka społeczna jako inwestycja
Redakcja naukowa i językowa przekładu: Mirosław Grewiński
Seria: Współczesna polityka społeczna
Wydawca: WSP im. J. Korczaka w Warszawie
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2015
Numer ISBN: 978-83-61121-93-0


Spis treści

Wstęp od redaktora wydania polskiego . . . IX
Podziękowania . . . XIII

Rozdział 1
Nathalie Morel, Bruno Palier, Joakim Palme
Wykraczając poza dotychczasowe rozumienie państwa opiekuńczego? . . . 1

Część I
W kierunku nowego paradygmatu polityki społecznej
Rozdział 2
Anton Hemerijck
Dwie czy trzy fale przemian państwa opiekuńczego? . . . 32
Rozdział 3
Jane Jenson
Proces przebudowy systemów obywatelskich po neoliberalizmie – w kierunku inwestycji społecznych . . . 62

Część II
Kierunki rozwoju strategii inwestycji społecznych
Rozdział 4
Rita Nikolai
W kierunku inwestycji społecznych? Wzorce polityki publicznej w państwach OECD . . . 92
Rozdział 5
Caroline de la Porte, Kerstin Jacobsson
Inwestycje społeczne czy rekomodyfikacja? Ocena strategii zatrudnienia państw członkowskich UE . . . 116

Część III
Ocena strategii inwestycji społecznych
Rozdział 6
Kimberly J. Morgan
Promowanie inwestycji społecznych poprzez strategie typu praca – rodzina: które państwa to robią i dlaczego? . . . 150
Rozdział 7
Giuliano Bonoli
Aktywna polityka rynku pracy a inwestycje społeczne: relacja zmienna . . . 178
Rozdział 8
Moira Nelson, John D. Stephens
Czy strategie inwestycji społecznych są źródłem większej liczby miejsc pracy lepszej jakości? . . . 201
Rozdział 9
Bengt-Åke Lundvall, Edward Lorenz
Inwestycje społeczne w globalnej gospodarce opartej na uczeniu się: perspektywa europejska . . . . . 232

Część IV
Mierzenie się z nadchodzącymi wyzwaniami?
Rozdział 10
Thomas Lindh
Inwestycje społeczne a starzejące się populacje Europy . . . 258
Rozdział 11
Patrick Diamond, Roger Liddle
Wstrząsy wtórne: europejski model socjalny inwestycji społecznych po kryzysie . . . 284
Rozdział 12
Lena Sommestad
Polityka klimatyczna a podejście oparte na inwestycjach społecznych: w kierunku europejskiego modelu zrównoważonego rozwoju . . . 310
Rozdział 13
Bengt-Åke Lundvall, Edward Lorenz
Od Strategii Lizbońskiej do Strategii „Europa 2020” . . . 335
Rozdział 14
Nathalie Morel, Bruno Palier, Joakim Palme
Paradygmat inwestycji społecznych: w poszukiwaniu nowego modelu ekonomicznego i mobilizacji politycznej . . . 355

Spis tabel . . . 381
Spis wykresów . . . 383
Wykaz akronimów . . . 385
Noty o autorach . . . 387