Sytuacja w pomocy społecznej w województwie mazowieckim i łódzkim w świetle oficjalnych danych oraz w opinii pracowników socjalnych – raport z badań (współautor R. Szarfenberg) w: M. Grewiński, M. Bąkiewicz (red.) „Praca socjalna w środowisku lokalnym”, Warszawa 2009

Praca socjalna w środowisku lokalnym (red. M. Bąkiewicz i M. Grewiński), Warszawa 2009.

Praca socjalna w środowisku lokalnym (red. M. Bąkiewicz i M. Grewiński), Warszawa 2009.

Spis treści
Wstęp … 5
Jerzy Mikulski
METODYKA PRACY SOCJALNEJ – DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE … 7
Agnieszka Naumiuk
FUNKCJE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA POLU POMOCY SPOŁECZNEJ … 34
Anna Olech
PRACA W ZESPOLE -ZESPOŁOWE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I KONFLIKTÓW … 49
Elżbieta Bielecka, Agnieszka Naumiuk
INSTYTUCJE I ORGANIZACJE WSPARCIA SPOŁECZNEGO … 63
Artur Czerniga
INTERDYSCYPLINARNA CHARAKTERYSTYKA PROBLEMU PRACY SOCJALNEJ Z DZIECKIEM, W TYM PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O ASPEKTACH SOCJOLOGICZNYCH, PSYCHOLOGICZNYCH, MEDYCZNYCH I EKONOMICZNYCH …76
Marta Łuczyńska
INTERWENCJA KRYZYSOWA – PODSTAWY TEORETYCZNE METODY I PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI JEJ STOSOWANIA W PRACY SOCJALNEJ … 91
Anna Olech
SUPERWIZJA W POMOCY SPOŁECZNEJ – PODSTAWY TEORETYCZNE I MODELE STOSOWANE W PRAKTYCE … 108
Barbara Świątkiewicz, Anna Świątkiewicz-Pałosz
POLITYKA SPOŁECZNA UNII EUROPEJSKIEJ I KRAJÓW CZŁONKOWSKICH …118
Mirosław Grewiński, Jarosław Zarychta
PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE PROJEKTU SPOŁECZNEGO Z ZASTOSOWANIEM METODOLOGII STRUKTURY LOGICZNEJ … 138

Marcin Bąkiewicz
NORMATYWNE I INSTYTUCJONALNE GWARANCJE PRAW DZIECKA … 185
Mirosław Grewiński, Ryszard Szarfenberg
SYTUACJA W POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWACH MAZOWIECKIM I ŁÓDZKIM W OPINII PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH – RAPORT Z BADAŃ … 205

ANEKS … 263
SPIS TABEL … 277
SPIS WYKRESÓW … 277

pobierz artykuł Pobierz artykuł „Planowanie i przygotowanie projektu społecznego z zastosowaniem metodologii struktury logicznej”

pobierz artykuł Pobierz artykuł „Sytuacja w pomocy społecznej w województwie mazowieckim i łódzkim w świetle oficjalnych danych oraz w opinii pracowników socjalnych – raport z badań”