Praca socjalna w środowisku lokalnym, współredaktor M. Bąkiewicz, Warszawa 2009

Praca socjalna w środowisku lokalnym (red. M. Bąkiewicz i M. Grewiński), Warszawa 2009.

Praca socjalna w środowisku lokalnym, red. M. Bąkiewicz i M. Grewiński, Warszawa 2009


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Praca socjalna w środowisku lokalnym
Redakcja: Marcin Bąkiewicz, Mirosław Grewiński
Wydawca:
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2009
Numer ISBN: 


Spis treści

Wstęp . . . 5

Jerzy Mikulski
METODYKA PRACY SOCJALNEJ – DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE . . . 7
Agnieszka Naumiuk
FUNKCJE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA POLU POMOCY SPOŁECZNEJ . . . 34
Anna Olech
PRACA W ZESPOLE – ZESPOŁOWE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I KONFLIKTÓW . . . 49
Elżbieta Bielecka, Agnieszka Naumiuk
INSTYTUCJE I ORGANIZACJE WSPARCIA SPOŁECZNEGO . . . 63
Artur Czerniga
INTERDYSCYPLINARNA CHARAKTERYSTYKA PROBLEMU PRACY SOCJALNEJ Z DZIECKIEM, W TYM PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O ASPEKTACH SOCJOLOGICZNYCH, PSYCHOLOGICZNYCH, MEDYCZNYCH I EKONOMICZNYCH . . . 76
Marta Łuczyńska
INTERWENCJA KRYZYSOWA – PODSTAWY TEORETYCZNE METODY I PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI JEJ STOSOWANIA W PRACY SOCJALNEJ . . . 91
Anna Olech
SUPERWIZJA W POMOCY SPOŁECZNEJ – PODSTAWY TEORETYCZNE I MODELE STOSOWANE W PRAKTYCE . . . 108
Barbara Świątkiewicz, Anna Świątkiewicz-Pałosz
POLITYKA SPOŁECZNA UNII EUROPEJSKIEJ I KRAJÓW CZŁONKOWSKICH . . . 118
Mirosław Grewiński, Jarosław Zarychta
PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE PROJEKTU SPOŁECZNEGO Z ZASTOSOWANIEM METODOLOGII STRUKTURY LOGICZNEJ . . . 138

Marcin Bąkiewicz
NORMATYWNE I INSTYTUCJONALNE GWARANCJE PRAW DZIECKA . . . 185
Mirosław Grewiński, Ryszard Szarfenberg
SYTUACJA W POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWACH MAZOWIECKIM I ŁÓDZKIM W OPINII PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH – RAPORT Z BADAŃ . . . 205

Aneks . . .  263
Spis tabel . . . 277
Spis wykresów . . . 277


Publikacja do pobrania – PDF