Przedsiębiorczość w Polsce – bariery i perspektywy rozwoju, współredaktor A. Frączkiewicz-Wronka, Warszawa 2012

Przedsiębiorczość w Polsce - bariery i perspektywy rozwoju (red. A. Frączkiewicz-Wronka i m. Grewiński) Warszawa 2012.

Przedsiębiorczość w Polsce – bariery i perspektywy rozwoju (red. A. Frączkiewicz-Wronka i m. Grewiński) Warszawa 2012.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Przedsiębiorczość w Polsce – bariery i perspektywy rozwoju
Redakcja merytoryczna: Aldona Frączkiewicz-Wronka, Mirosław Grewiński
Wydawca:
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2012
Numer ISBN: 978-83-61121-60-2


Spis treści

Wstęp . . . 7

Rozdział I
Człowiek przedsiębiorczy – między postawą a działaniem . . . 13
Marta Gębska
Przedsiębiorczość  w Polsce. Polska na tle innych państw w rankingach i statystykach międzynarodowych . . . 15

Rozdział II
Problemy i bariery w rozwoju przedsiębiorczości w Polsce . . . 39
Joanna Plak
Problemy i bariery w rozwoju przedsiębiorczości osób młodych na przykładzie województwa lubelskiego . . . 41
Rajmund Morawski
Psychospołeczne uwarunkowania przedsiębiorczości w opinii studentów państwowej uczelni. Opis przeprowadzonych badań . . . 61
Kinga Kuźma-Gołdanowska
Humanista w biznesie, czyli jak pokonać bariery i odnieść sukces we własnej firmie . . . 73

Rozdział III
Perspektywy i szanse rozwoju przedsiębiorczości . . . 105
Aldona Frączkiewicz-Wronka, Martyna Wronka
Przedsiębiorczość akademicka – signum temporis nowoczesnej uczelni . . . 107
Mirosław Grewiński, Martyna Wronka
Gospodarka społeczna w UE i w Polsce – między przedsiębiorczością społeczną i CSR . . . 129

Rozdział IV
Ewaluacja projektu Kreatywny Humanista . . . 149
Katarzyna Karpińska
Rezultaty projektu KREATYWNY HUMANISTA . . . 151

Summary . . . 171
Autorzy . . . 176