Przygotowanie Polski do absorpcji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, WSP TWP, Warszawa 2003

Przygotowanie Polski do absorpcji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, (redakcja), WSP TWP, Warszawa 2003.

Przygotowanie Polski do absorpcji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, WSP TWP, Warszawa 2003


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Przygotowanie Polski do absorpcji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
Redakcja: Mirosław Grewiński
Wydawca: WSP TWP w Warszawie
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2003
Numer ISBN: 8388278479, 9788388278471


Spis treści

Wstęp . . . 5

Katarzyna Głąbicka, Mirosław Grewiński
Kreowanie europejskiej polityki regionalnej . . . 7
Mirosław Grewiński

Polityka regionalna i fundusze strukturalne Unii Europejskiej . . . 24
Katarzyna Kazimierczak
Od programu Phare do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego . . . 42
Adriana Niedoszewska, Tomasz Kozłowski
Europejski Fundusz Społeczny w Polsce jako instrument polityki zatrudnienia Unii Europejskiej . . . 65
Anna Dydoń, Paweł Tkaczyk
Wspólna Polityka Rolna i wspieranie obszarów wiejskich z funduszy strukturalnych UE . . . 86
Wojciech Głowacki
Programowanie i realizacja przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszu ISPA oraz Funduszu Spójności w Polsce . . . 122
Monika Kur
Monitoring, audyt i kontrola środków pomocowych UE . . . 135
Tomasz Kozłowski
Programy zewnętrzne dostępne dla Polski . . . 147
Jarosław Zarychta
Metodologia budowania projektu . . . 171
Joanna Księżopolska
Rola organizacji pozarządowych w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej . . . 193
Michał Olszewski
Partnerstwo publiczno-prywatne a współfinansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej . . . 205

Noty o Autorach . . . 217
Bibliografia . . . 221


Publikacja do pobrania – PDF