Ekspertyzy

[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]

Tak dla Polski

Tak dla Polski

Tak dla Polski

SPIS TREŚCI

Dariusz Szymczycha – Wstęp . . . 7

Kalendarium kampanii prezydenckiej poprzedzającej referendum unijne . . . 15

Jerzy Głuszyński – Polacy przed wejściem do Unii Europejskiej . . . 39

Biuro Integracji Europejskiej Kancelarii Prezydenta RP i eksperci odpowiadają na pytania Polaków . . . 51
I. Sytuacja grup najniżej uposażonych . . . 53
II. Tożsamość narodowa i Ziemie Zachodnie . . . 63
III. Kwestie finansowe . . . 68
IV. Polacy w strukturach unijnych . . . 74
V. Swobody obywatelskie na terytorium UE . . . 83
VI. Podatki, budownictwo, transport . . . 88
VII. Małe i średnie przedsiębiorstwa . . . 96
VIII. Edukacja, świadectwa i dyplomy . . . 100
IX. Wymiar sprawiedliwości i służby państwowe . . . 106

Czytaj dalej

Ewaluacja ex-ante diagnozy społeczno-gospodarczej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na zlecenie firmy Deloitte, (współautor Joanna Tyrowicz), wrzesień 2006

Ewaluacja ex-ante diagnozy społeczno-gospodarczej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na zlecenie firmy Deloitte, (współautor Joanna Tyrowicz), wrzesień 2006

Ewaluacja ex-ante diagnozy społeczno-gospodarczej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na zlecenie firmy Deloitte, (współautor Joanna Tyrowicz), wrzesień 2006

Spis treści

SPIS TREŚCI . . . II
SPIS SKRÓTÓW . . . IV
PODZIĘKOWANIA . . . V
STRESZCZENIE . . . VI
1. METODOLOGIA . . . 2
2.MODEL PRZEWAG M. PORTERA . . . 3
3. ANALIZA SWOT . . . 8
3.1. Metodologia analizy SWOT . . . 8
3.2. Uwagi do analizy SWOT zawartej w projekcie PO KL . . . 9
3.3. Uogólnienie analizy SWOT . . . 19
3.4. Obszary priorytetowe na podstawie modelu M. Portera oraz analizy SWOT . . . 22
4. REKOMENDACJE . . . 24
4.1. Rekomendacje wobec podrozdziałów diagnozy PO KL . . . 24
4.2. Rekomendacje systemowe wobec diagnozy PO KL . . . 30
4.3. Uwagi generalne wobec diagnozy PO KL . . . 32
Czytaj dalej