The Evaluation of Adult Education Staff 3, EDUEVAL Podręcznik, edited by EDUEVAL Consortium, współredaktor dr Joanna Lizut, 2015

okladka_126


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: The Evaluation of Adult Education Staff 3
Redakcja naukowa i językowa przekładu: Mirosław Grewiński, Joanna Lizut
Wydawca:
Miejsce wydania:
Rok wydania: 2015
Numer ISBN: 978-83-6760-353-4


Spis treści


Publikacja do pobrania – PDF


The Evaluation of Adult Education Staff 2, EDUEVAL Przewodnik, L. Perla, V. Vinci, współredaktor dr Joanna Lizut, 2015

okladka_125


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: The Evaluation of Adult Education Staff 2
Autor: Loredana Perla, Viviana Vinci
Redakcja naukowa i językowa przekładu: Mirosław Grewiński, Joanna Lizut
Wydawca:
Miejsce wydania:
Rok wydania: 2015
Numer ISBN: 978-83-6760-352-7


Spis treści


Publikacja do pobrania – PDF


The Evaluation of Adult Education Staff 1, EDUEVAL Program, L. Perla, V. Vinci, współredaktor dr Joanna Lizut, 2015

okladka_124


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: The Evaluation of Adult Education Staff 1
Autor: Loredana Perla, Viviana Vinci
Redakcja naukowa i językowa przekładu: Mirosław Grewiński, Joanna Lizut
Wydawca:
Miejsce wydania:
Rok wydania: 2015
Numer ISBN: 978-83-6760-351-0


Spis treści

 


Publikacja do pobrania – PDF

 


Książki autorskie oraz publikacje pod redakcją

[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]
[ okładka ]

Europeizacja polskiej polityki społecznej na tle reorganizacji welfare state w: Umiędzynarodowienie polskiej polityki społecznej – aspekty globalne i europejskie (red. K. Głąbicka i M. Kubiak), PTPS, Gdańsk 2013

Europeizacja polskiej polityki społecznej na tle reorganizacji welfare state w: Umiędzynarodowienie polskiej polityki społecznej – aspekty globalne i europejskie (red. K. Głąbicka i M. Kubiak), PTPS, Gdańsk 2013

Europeizacja polskiej polityki społecznej na tle reorganizacji welfare state w: Umiędzynarodowienie polskiej polityki społecznej – aspekty globalne i europejskie (red. K. Głąbicka i M. Kubiak), PTPS, Gdańsk 2013

SPIS TREŚCI

Przedmowa . . . 7

I. Część Aspekty globalne

Andrzej Chodubski

Polityka społeczna w rzeczywistości współczesnych przemian cywilizacyjnych . 17 Krzysztof Piątek

Państwo socjalne wobec procesów europeizacji i globalizacji . . . 29

Julian Auleytner

Globalne aspekty polityki społecznej . . . 51

Witold Turnowiecki

Globalizacja a nierówności społeczne i ekonomiczne . . . 64

Ewelina Wiszczun

Analiza czynników wpływających na rozwój globalnego rynku pracy – egzemplifikacja polskiego rynku pracy . . . 75 Czytaj dalej

Wybrane aspekty międzynarodowej polityki społecznej, współredaktor J. Krzyszkowski, Warszawa 2012

Wybrane aspekty międzynarodowej polityki społecznej (red. M. Grewiński, J. Krzyszkowski), Warszawa 2012.

Wybrane aspekty międzynarodowej polityki społecznej, red. M. Grewiński, J. Krzyszkowski, Warszawa 2012.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Wybrane aspekty międzynarodowej polityki społecznej – pomoc społeczna i aktywna integracja
Redakcja: Mirosław Grewiński, Jerzy Krzyszkowski
Wydawca:
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2012
Numer ISBN: 978-83-63332-07-5


Spis treści

Wstęp . . . 6

Joachim Dobler
Niemiecki system welfare: tradycje i transformacje . . . 7
Michael Lavette
Redukcja dobrobytu, oszczędności i kryzys – Co dalej z pracą socjalną w Wielkiej Brytanii? . . . 33
Adalbert Evers
Polityka zatrudnienia i usługi społeczne – w stronę współpracy? Kilka komentarzy na temat partnerstw na rzecz integracji społecznej . . . 54
Adalbert Evers
Różne tradycje oraz perspektywy usług społecznych, organizacji trzeciego sektora oraz planów reform Komisji Europejskiej . . . 70
Karolina Geletta
Pomoc społeczna we Francji – w stronę aktywnych metod walki z wykluczeniem społecznym . . . 78
Olga Pankiv
Stanowienie polityki społecznej nw Ukrainie po 1991 roku . . . 87
Iwona Sobis
Transformacja szwedzkiej opieki wobec ludzi starszych . . . 100
Kaja Zapędowska-Kiling
Kryzys idei opiekuńczości? Polityka społeczna wobec osób starszych w Stanach Zjednoczonych . . . 128
Adriano Zilhało
Zarys historii mieszkalnictwa społecznego w Porto . . . 139
Mariusz Wojtowicz
Pomoc społeczna dla osób bezdomnych w Weronie – studium przypadku . . . 160
Hu Wei
Powrót państwa: transformacja polityki pomocy społecznej w Chinach . . . 184
Wojciech Duranowski
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Bangladeszu, za pomocą modelu mikrokredytu opartego na kapitale społecznym . . . 205

Bibliografia . . . 216