Introduction to social innovation, (współredaktor Gilberto Marzano), Mediolan – Udine 2017.

Introduction to social innovation, (współredaktor Gilberto Marzano), Mediolan - Udine 2017.

Introduction to social innovation, (współredaktor Gilberto Marzano), Mediolan – Udine 2017.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Introduction to social innovation
Redakcja: Mirosław Grewiński, Gilberto Marzano
Wydawca: Mimesis International
Miejsce wydania: Mediolan – Udine
Rok wydania: 2017
Numer ISBN:


Spis treści


Publikacja do pobrania – PDF


„Zastosowanie coachingu w polityce społecznej”, współredaktor Sylwia Majewska, WSP im. J. Korczaka w Warszawie, Warszawa 2016

okladka_123


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Zastosowanie coachingu w polityce społecznej
Redakcja: Mirosław Grewiński, Sylwia Majewska
Wydawca: WSP im. J. Korczaka w Warszawie
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2016
Numer ISBN: 978-83-61121-96-1


Spis treści

Noty o Autorach . . . 7

Mirosław Grewiński, Sylwia Majewska
Wprowadzenie . . . 13

CZĘŚĆ I
TEORIA COACHINGU
Rozdział 1
Piotr Cypel
Definiowanie i historia coachingu . . . 19
Rozdział 2
Piotr Cypel
Co różni coaching od mentoringu, tutoringu i superwizji? . . . 34
Rozdział 3
Kamila Pępiak-Kowalska
Rodzaje coachingu . . . 48
Rozdział 4
Agnieszka Kropacz
Etyka w coachingu . . . 58
Rozdział 5
Beata Zięcik
Superwizja i ewaluacja w coachingu . . . 71
Rozdział 6
Agnieszka Rymsza
Coaching jako narzędzie empowermentu . . . 82

CZĘŚĆ II
PRAKTYKA COACHINGU
Rozdział 7
Karolina Geletta
Coaching na świecie – studium przypadków . . . 97
Rozdział 8
Iwona Barszcz
Zastosowanie coachingu w instytucjach rynku pracy . . . 105
Rozdział 9
Ewa Flaszyńska
Zastosowanie coachingu w systemie pomocy społecznej . . . 116
Rozdział 10
Wojciech Kreft, Justyna Tarasiuk
Zastosowanie coachingu w systemie edukacji . . . 129
Rozdział 11
Katarzyna Stanek
Zastosowanie coachingu w instytucjach resocjalizacji . . . 139

CZĘŚĆ III
METODYKA COACHINGU – PORADNIK PRACY Z KLIENTEM
Rozdział 12
Kamila Pępiak-Kowalska
Początek procesu coachingowego . . . 155
Rozdział 13
Sylwia Majewska
Model GROW . . . 175
Rozdział 14
Eliza Szwec
Budowanie świadomości u klienta..199

ANEKSY
Sylwia Majewska, Kamila Pępiak-Kowalska, Eliza Szwec
Narzędzia w coachingu . . . 223
Sylwia Majewska, Kamila Pępiak-Kowalska, Eliza Szwec
Materiały dodatkowe, formularze . . . 241
Sylwia Majewska, Kamila Pępiak-Kowalska, Eliza Szwec
Przykładowy egzamin – test teoretyczny . . . 248

Bibliografia . . . 258

 Polityka społeczna jako inwestycja, Nathalie Morel, Bruno Palier, Joakim Palme, WSP im. J. Korczaka, Warszawa 2015

okladka_115

Polityka społeczna jako inwestycja, Nathalie Morel, Bruno Palier, Joakim Palme, WSP im. J. Korczaka, Warszawa 2015


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Polityka społeczna jako inwestycja
Redakcja naukowa i językowa przekładu: Mirosław Grewiński
Seria: Współczesna polityka społeczna
Wydawca: WSP im. J. Korczaka w Warszawie
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2015
Numer ISBN: 978-83-61121-93-0


Spis treści

Wstęp od redaktora wydania polskiego . . . IX
Podziękowania . . . XIII

Rozdział 1
Nathalie Morel, Bruno Palier, Joakim Palme
Wykraczając poza dotychczasowe rozumienie państwa opiekuńczego? . . . 1

Część I
W kierunku nowego paradygmatu polityki społecznej
Rozdział 2
Anton Hemerijck
Dwie czy trzy fale przemian państwa opiekuńczego? . . . 32
Rozdział 3
Jane Jenson
Proces przebudowy systemów obywatelskich po neoliberalizmie – w kierunku inwestycji społecznych . . . 62

Część II
Kierunki rozwoju strategii inwestycji społecznych
Rozdział 4
Rita Nikolai
W kierunku inwestycji społecznych? Wzorce polityki publicznej w państwach OECD . . . 92
Rozdział 5
Caroline de la Porte, Kerstin Jacobsson
Inwestycje społeczne czy rekomodyfikacja? Ocena strategii zatrudnienia państw członkowskich UE . . . 116

Część III
Ocena strategii inwestycji społecznych
Rozdział 6
Kimberly J. Morgan
Promowanie inwestycji społecznych poprzez strategie typu praca – rodzina: które państwa to robią i dlaczego? . . . 150
Rozdział 7
Giuliano Bonoli
Aktywna polityka rynku pracy a inwestycje społeczne: relacja zmienna . . . 178
Rozdział 8
Moira Nelson, John D. Stephens
Czy strategie inwestycji społecznych są źródłem większej liczby miejsc pracy lepszej jakości? . . . 201
Rozdział 9
Bengt-Åke Lundvall, Edward Lorenz
Inwestycje społeczne w globalnej gospodarce opartej na uczeniu się: perspektywa europejska . . . . . 232

Część IV
Mierzenie się z nadchodzącymi wyzwaniami?
Rozdział 10
Thomas Lindh
Inwestycje społeczne a starzejące się populacje Europy . . . 258
Rozdział 11
Patrick Diamond, Roger Liddle
Wstrząsy wtórne: europejski model socjalny inwestycji społecznych po kryzysie . . . 284
Rozdział 12
Lena Sommestad
Polityka klimatyczna a podejście oparte na inwestycjach społecznych: w kierunku europejskiego modelu zrównoważonego rozwoju . . . 310
Rozdział 13
Bengt-Åke Lundvall, Edward Lorenz
Od Strategii Lizbońskiej do Strategii „Europa 2020” . . . 335
Rozdział 14
Nathalie Morel, Bruno Palier, Joakim Palme
Paradygmat inwestycji społecznych: w poszukiwaniu nowego modelu ekonomicznego i mobilizacji politycznej . . . 355

Spis tabel . . . 381
Spis wykresów . . . 383
Wykaz akronimów . . . 385
Noty o autorach . . . 387Innowacyjna polityka społeczna, współredaktor A. Karwacki, WSP im. J. Korczaka, Warszawa 2015

okladka_114

Innowacyjna polityka społeczna, współredaktor A. Karwacki, WSP im. J. Korczaka, Warszawa 2015


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Innowacyjna polityka społeczna
Redakcja: Mirosław Grewiński, Arkadiusz Karwacki
Seria: Nowa polityka społeczna
Wydawca: WSP im. J. Korczaka w Warszawie
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2015
Numer ISBN: 978-83-61121-95-4


Spis treści

Wprowadzenie
Mirosław Grewiński, Arkadiusz Karwacki
Innowacyjność jako próba dynamizacji myśli o polityce społecznej . . . IX

Część 1. Teoretyczne aspekty innowacji społecznych
Rozdział 1
Gabriela Sempruch
Definiowanie i konteksty interpretacyjne innowacji społecznych . . . 2
Rozdział 2
Tomasz Barszczewski, Wojciech Henryk Duranowski, Karolina Geletta
Zrównoważony rozwój a innowacje . . . 14
Rozdział 3
Martyna Wronka-Pośpiech, Aldona Frączkiewicz-Wronka, Alfonso Lara Montero
Innowacje – przesłanki wyłaniania się nowego paradygmatu polityki społecznej . . . 27
Rozdział 4
Bartosz Pieliński
Innowacyjność a policentryczność w europejskiej polityce społecznej . . . 44

Część 2. Innowacje w modelowaniu polityki społecznej
Rozdział 5
Mirosław Grewiński
Inwestycyjna polityka społeczna oparta na usługach – w kierunku nowego modelu welfare state? . . . 58
Rozdział 6
Katarzyna Głąbicka
Innowacyjna polityka społeczna Unii Europejskiej . . . 77
Rozdział 7
Marek Rymsza, Arkadiusz Karwacki
Aktywna polityka społeczna jako innowacyjne poszukiwanie „złotego środka” – na kanwie polskich doświadczeń w obszarze aktywizacji . . . 97
Rozdział 8
Małgorzata Bonikowska
Samorząd: źródło polityczno-społecznych innowacji . . . 116
Rozdział 9
Agnieszka Rymsza
Ograniczenia sektora publicznego w podejmowaniu innowacyjnych działań . . . 124
Rozdział 10
Joanna Rutecka, Barbara Więckowska
Rynkowa polityka społeczna . . . 132
Rozdział 11
Bohdan Skrzypczak
Społecznościowe współtworzenie jako metoda kreowania i dyfuzji innowacji społecznych . . . 147

Część 3. Innowacje w zarządzaniu i organizowaniu polityki społecznej
Rozdział 12
Aldona Frączkiewicz-Wronka, Martyna Wronka-Pośpiech
Governance jako nowy paradygmat zarządzania organizacjami realizującymi cele polityki społecznej . . . 170
Rozdział 13
Jerzy Krzyszkowski
Kreowanie i wdrażanie innowacji w pomocy społecznej . . . 191
Rozdział 14
Arkadiusz Durasiewicz, Tomasz Barszczewski
Innowacje w finansowaniu polityki społecznej . . . 205
Rozdział 15
Rafał Krenz
Projekty innowacyjne w systemie wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 . . . 221
Rozdział 16
Anna Zasada-Chorab
Innowacje w kształceniu służb społecznych . . . 242
Rozdział 17
Maciej Karwowski
Edukacja dla innowacji . . . 259
Rozdział 18
Michał Szyszka
Marketing społeczny jako narzędzie wzmacniania działań i perspektywa innowacji w polityce społecznej . . . 274

Część 4. Zastosowanie i pomiar innowacji w wielosektorowej polityce społecznej
Rozdział 19
Joanna Lizut, Tomasz Barszczewski
Realizacja i wdrażanie innowacji poprzez projekty . . . 96
Rozdział 20
Gabriela Sempruch
Kalkulator Kosztów Zaniechania a innowacje w polityce społecznej . . . 310
Rozdział 21
Agnieszka Rymsza, Marek Rymsza
Innowacje społeczne w organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach społecznych . . . 322
Rozdział 22
Iwona Klimowicz, Dorota Rybarska-Jarosz
Edukacja finansowa w kontekście przeciwdziałania wykluczeniu jako innowacja społeczna . . . 337
Rozdział 23
Monika Duchnowska, Dariusz Budrowski
Innowacyjne zarządzanie kapitałem ludzkim w spółdzielni socjalnej . . . 348
Rozdział 24
Agnieszka Rymsza
Innowacje w praktyce na przykładzie działalności Fundacji SYNAPSIS . . . 361
Rozdział 25
Ewa Flaszyńska
Innowacje w sektorze nieformalnym . . . 373
Rozdział 26
Tomasz Barszczewski, Wojciech Henryk Duranowski, Karolina Geletta
Komercjalizacja i upowszechnianie innowacji społecznych . . . 382
Rozdział 27
Alfonso Lara Montero
Rozwój usług społecznych opartych na dowodach – źródła wiedzy i pomiaru . . . 393

Spis tabel . . . 409
Spis wykresów . . . 410
Spis rysunków . . . 411

Załącznik 1 . . .  413
Załącznik 2 . . . 414
Załącznik 3 . . . 415Polityka rynku pracy – w poszukiwaniu polskiego modelu kontraktacji w usługach, WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie, Warszawa – Opole 2015

okladka_116

Polityka rynku pracy – w poszukiwaniu polskiego modelu kontraktacji w usługach, WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie, Warszawa – Opole 2015


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Polityka rynku pracy – w poszukiwaniu polskiego modelu kontraktacji w usługach
Redakcja: Mirosław Grewiński
Seria: Nowa polityka społeczna
Wydawca: WSP im. J. Korczaka w Warszawie
Miejsce wydania: Warszawa – Opole
Rok wydania: 2015
Numer ISBN: 978-83-61121-85-5


Spis treści

Wstęp . . . 11
Mirosław Grewiński, Maciej Kalski

Część 1. Instytucje i organizacja polityki rynku pracy . . . 17
Rozdział 1. Polityka rynku pracy w Polsce – instytucje, usługi i sposób finansowania . . . 19
Ewa Flaszyńska
Rozdział 2. Kontraktowanie usług społecznych i rynku pracy w kontekście reorganizacji polityki społecznej w Polsce i na świecie . . . 32
Mirosław Grewiński, Marek Kawa
Rozdział 3. Deregulacja i kontraktowanie usług rynku pracy w kontekście nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy . . . 50
Łukasz Arendt, Iwona Kukulak-Dolata
Rozdział 4.  Polskie i zagraniczne doświadczenia i rozwiązania stosowane przy kontraktacji usług rynku pracy . . . 60
Monika Miedzik, Jarosław Pichla
Rozdział 5. Profilowanie pomocy dla bezrobotnego jako element racjonalnego wydatkowania środków przeznaczonych na aktywną politykę rynku pracy . . . 78
Łukasz Arendt, Iwona Kukulak-Dolata
Rozdział 6. Efektywność i skuteczność polityki rynku pracy– pomiar i ocena . . . 91
Monika Fedorczuk
Rozdział 7. Strategia flexicurity jako skuteczna metoda polityki rynku pracy w Europ . . . 101
Wojciech Duranowski, Arkadiusz Durasiewicz, Mirosław Grewiński
Rozdział 8. Przykłady innowacji w polityce rynku pracy . . . 127
Gabriela Sempruch

Część 2. Usługi i instrumenty polityki rynku pracy i ekonomii społecznej . . . 137
Rozdział 9. Szkolenia i kursy jako usługi aktywizacji społeczno-zawodowej . . . 139
Ewa Flaszyńska
Rozdział 10. Poradnictwo zawodowe dla osób dorosłych jako usługa . . . 152
Wojciech Kreft
Rozdział 11. Usługa pośrednictwa pracy . . . 167
Łukasz Arendt, Iwona Kukulak-Dolata
Rozdział 12. Program Aktywizacja i Integracja – założenia i wdrażanie . . . 180
Ewa Flaszyńska
Rozdział 13. Dotacje i pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej . . . 192
Izabela Damboń-Kandziora
Rozdział 14. Zatrudnienie subsydiowane, socjalne i prace społecznie użyteczne . . . 204
Ewa Flaszyńska
Rozdział 15.Usługi na rzecz grup bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy . . . 216
Elżbieta Żywiec-Dąbrowska
Rozdział 16. Usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych na przykładach wybranych państw . . . 232
Karolina Geletta, Mirosław Grewiński

Część 3. Opolski model kontraktacji usług aktywizacji – doświadczenia międzynarodowego, innowacyjnego projektu „Kadry dojrzałe do zmian” – vademecum . . . 253
Rozdział 17. Marek Kawa, Podstawowe zasady i regulacje
prawne kontraktowania usług aktywizacyjnych – doświadczenia
polskie i międzynarodowe . . . 255
Rozdział 18. Maciej Kalski, Szczegółowa charakterystyka opolskiego
modelu kontraktacji usług aktywizacji wraz z instruktażem . . . 268
Rozdział 19. Gabriela Kasicz-Stępień, Model współpracy podmiotów
działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej
z przedsiębiorcami . . . 326
Rozdział 20. Gabriela Kasicz-Stępień, Formy zatrudnienia kierowane
do osób z trzeciego profilu pomocy . . . 352
Rozdział 21. Jolanta Kuźbińska-Waszak, Otwarty wzór warunków zamówienia . . . 362

ZAŁĄCZNIKI . . . 375„Empowerment o polityce aktywnej integracji” 3 (6) 2014

okladka_113

„Empowerment o polityce aktywnej integracji” 3 (6) 2014


Opis bibliograficzny czasopisma

Tytuł: Empowerment o polityce aktywnej integracji
Redaktor naczelny: Mirosław Grewiński
Wydawca: Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2014
Numer: 3 (6) 2014
Numer ISBN: 978-83-6238-17-6


Spis treści

Od Redakcji . . . 3

ROZMOWY
Polityka społeczna – stan i perspektywy
Z Władysławem Kosiniak-Kamyszem, Ministrem Pracy i Polityki Społecznej rozmawia Mirosław Grewiński . . . 5
Nie jesteśmy lobbystami
Z Markiem Rymszą rozmawiają Mirosław Grewiński i Dorota Starzyńska . . . 9

ARTYKUŁY
Modele organizacji usług o określonym standardzie w instytucjach pomocy społecznej
Jacek Kowalczyk . . . 17
Organizowanie i rozwój potencjału społeczności lokalnych – perspektywa pomocy społecznej
Paweł Jordan . . . 23
Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności
Elżbieta Szadura-Urbańska . . . 31
Co dalej ze standardami usług społecznych?
Cezary Miżejewski . . . 35
Razem czy osobno? Scenariusze społecznej przyszłości
Edwin Bendyk . . .  41
Przyszłość organizowania społeczności lokalnej w Polsce
Tomasz Kaźmierczak, Bohdan Skrzypczak . . .  47
Przyszłość polskiej bezdomności
Maciej Dębski . . . 53
Wizerunek pomocy społecznej: dlaczego ważny, dlaczego zaniedbany?
Magdalena Dudkiewicz . . . 61

FORUM EMPOWERMENT
Inauguracja Forum Współpracy Empowerment
Dorota Starzyńska . . . 16
Architektura zmian w pomocy społecznej
Dorota Starzyńska . . . 46

AKTUALNOŚCI
Konkurs plastyczny „Aby każdy mógł powiedzieć: wracam do domu!”
Dorota Starzyńska . . . 52
Co Paryż robi dla bezdomnych?
Wojciech Karpieszuk . . . 66


Publikacja do pobrania – PDF