Regionalna Strategia Zatrudnienia dla województwa śląskiego, (praca zbiorowa), materiał wewnętrzny WUP, Katowice 2004.

Regionalna Strategia Zatrudnienia dla województwa śląskiego, (praca zbiorowa), materiał wewnętrzny WUP, Katowice 2004.

Regionalna Strategia Zatrudnienia dla województwa śląskiego, (praca zbiorowa), materiał wewnętrzny WUP, Katowice 2004.

Spis treści