Rodzina i sektor nieformalny jako koproducenci usług społecznych w: Narodowy i ponadnarodowy wymiar polityki rodzinnej (redakcja Arkadiusz Durasiewicz), tom XI serii Nowa polityka społeczna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im J. Korczaka w Warszawie, Warszawa, 2017.

Rodzina i sektor nieformalny jako koproducenci usług społecznych w: Narodowy i ponadnarodowy wymiar polityki rodzinnej (redakcja Arkadiusz Durasiewicz), tom XI serii Nowa polityka społeczna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im J. Korczaka w Warszawie, Warszawa, 2017.

Rodzina i sektor nieformalny jako koproducenci usług społecznych w: Narodowy i ponadnarodowy wymiar polityki rodzinnej (redakcja Arkadiusz Durasiewicz), tom XI serii Nowa polityka społeczna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im J. Korczaka w Warszawie, Warszawa, 2017.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Rodzina i sektor nieformalny jako koproducenci usług społecznych
Autor: Mirosław Grewiński
Publikacja: Narodowy i ponadnarodowy wymiar polityki rodzinnej (Tom XI serii Nowa polityka społeczna)
Redakcja: Arkadiusz Durasiewicz
Wydawca: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im J. Korczaka w Warszawie
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2017
Numer ISBN: 978-83-65277-11-4


Spis treści

Przedmowa … 7

CZĘŚĆ I WYMIAR AJKSJOLOGICZNY

Iwona Pałgan
Rodzina na straży wartości – wczoraj, dziś, jutro … 13

Joanna Lizut
Współczesne rodziny – zmiany w funkcjonowaniu i relacjach z otoczeniem … 34

Andrzej Gretkowski
Nie(znany) obraz rodziny … 49

Marta Filipowicz
Wartość rodziny w nauczaniu społecznym Jana Pawła II … 62

CZĘŚĆ II WYMIAR PONADNARODOWY

Arkadiusz Durasiewicz
Europejskie wytyczne w zakresie polityki na rzecz rodzin w wybranych państwach UE – analiza porównawcza … 87

Małgorzata Porąbaniec
Zabezpieczenie społeczne rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem i młodzieżą w Polsce i Danii … 132

CZĘŚĆ III WYMIAR KRAJOWY

Julian Auleytner
Finansowanie polityki rodzinnej w Polsce … 157

Mirosław Grewiński
Rodzina i sektor nieformalny jako koproducenci usług społecznych … 193

CZĘŚĆ IV WYMIAR LOKALNY

Maria Szumigalska
Instrumenty wspomagające rodzinę w środowisku lokalnym … 211

Mikołaj Olszewski
Teleopieka – jako przykład innowacyjnej usługi opiekuńczej na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych … 227

Anna Przybysz
Praktyczne metody pracy asystenta rodziny … 243

Marek Kawa
Okna życia jako nieformalne instytucje ochrony dziecka w Polsce … 258

Noty o Autorach … 267