Rok doświadczeń Europejskiego Funduszu Społecznego – od szlachetnych idei do trudnej praktyki w: Wspólnoty Europejskie, 7/8 2005

Rok doświadczeń Europejskiego Funduszu Społecznego - od szlachetnych idei do trudnej praktyki

Rok doświadczeń Europejskiego Funduszu Społecznego – od szlachetnych idei do trudnej praktyki

Spis treści Nr 7/8 (164/165)

Fundusze strukturalne w Polsce w pierwszym roku członkostwa w UE – Aleksandra Władyniak-Bujnowska

Rok doświadczeń Europejskiego Funduszu Społecznego – od szlachetnej idei do trudnej praktyki – Mirosław Grewiński

Zróżnicowanie dochodów w krajach UE i budżet funduszy strukturalnych w latach 2000-2006 – Aleksandra Władyniak-Bujnowska

Pierwszy okres wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w województwie śląskim – Elżbieta Bieńkowska

Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich ze środków UE w latach 2000-2013 – teraźniejszość i oczekiwania – Janusz Rowiński, Marek Wigier

Fundusze europejskie – możliwości absorpcji Słowenii – Mojmir Mrak, Peter Wostner

Fundusze Strukturalne na Węgrzech. Doświadczenia pierwszego roku członkostwa – Balazs Mosonyi

Reforma polityki spójności w latach 2007-2013 – wstępna analiza implikacji dla systemu wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce – Hanna Jahns

pobierz artykuł Pobierz artykuł