Środowiskowe usługi społeczne – nowa perspektywa polityki i pedagogiki społecznej, współredaktor B. Skrzypczak, WSP TWP, Warszawa 2011

Środowiskowe usługi społeczne (red. Mirosław Grewiński, Bohdan Skrzypczak), Warszawa 2011.

Środowiskowe usługi społeczne, red. Mirosław Grewiński, Bohdan Skrzypczak, Warszawa 2011


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Środowiskowe usługi społeczne – nowa perspektywa polityki i pedagogiki społecznej
Redakcja: Mirosław Grewiński, Bohdan Skrzypczak
Wydawca: WSP TWP w Warszawie
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2011
Numer ISBN: 978-83-61121-48-0


Spis treści

Informacje o projekcie . . . 9
Noty o autorach . . . 15

Wstęp
Mirosław Grewiński, Bohdan Skrzypczak . . . 21

CZĘŚĆ I
W POSZUKIWANIU ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W LOKALNEJ POLITYCE SPOŁECZNEJ I PRACY SOCJALNEJ
Od administrowania do zarządzania usługami społecznymi – Mirosław Grewiński . . . 31
Organizowanie społeczności lokalnej – pedagogiczne uwarunkowania środowiskowej usługi społecznej – Bohdan Skrzypczak . . . 45
Praca i praktyka środowiskowa – szkic o doświadczeniach brytyjsko-amerykańskich – Tomasz Kaźmierczak . . . 69
Profesjonaliści, społecznicy, bojownicy? Edukacja środowisk lokalnych i ich liderów – Agnieszka Naumiuk . . . 91

CZĘŚĆ II
BADANIA I PRAKTYKA SPOŁECZNA
Świadczenie usług społecznych – w stronę trzeciego sektora – Zbigniew Wejcman . . . 113
Rozpoznanie potrzeb grup marginalizowanych i wykluczonych – Barbara Bąbska . . . 137
Animacja społeczna – usługa i proces – Jacek Gralczyk . . . 155
Wypalenie zawodowe w pracy animacyjnej – Artur Czerniga . . . 170

CZĘŚĆ III
REFLEKSJE NAD PRAKTYKĄ SPOŁECZNĄ W ŚRODOWISKU LOKALNYM
Rozwijanie aktywności seniorów na przykładzie uniwersytetów trzeciego wieku – Łukasz Tomczyk . . . 195
Zaspokajanie potrzeb społecznych seniorów na przykładzie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach – Anna Prusik . . . 219
„Pomysł na pomoc” – środowiskowy program Stowarzyszenia „Serduszko dla Dzieci” – Adam Nyckowski . . . 227
Badanie potencjału społeczności wiejskiej w gminie Słupno – Kinga Przybyszewska . . . 250
Innowacyjność w zarządzaniu usługami społecznymi – Agnieszka Badelek . . . 267
Strategia rozwiązywania problemów społecznych – nowa jakość usług społecznych w Szklarskiej Porębie – Elżbieta Pawłowska . . . 289
Praca środowiskowa w praktyce regionalnej polityki społecznej – Dorota Rybarska-Jarosz . . . 309
Program Aktywności Lokalnej (PAL) w Szopienicach jako przykład wykorzystania narzędzia systemowego w środowiskowej pracy socjalnej – Piotr Henzler . . . 320
Edukacja środowiskowa małych dzieci na terenach wiejskich – Anna Witkowska-Tomaszewska, Katarzyna Stanek . . . 331

ZakończenieMirosław Grewiński, Bohdan Skrzypczak . . . 345

Bibliografia . . . 361