Stare i nowe koncepcje wspierające rozwój usług społecznych – w jakim kierunku zmierzamy? w: „Polityka społeczna w zmieniającej się rzeczywistości” red. K. Chaczko, K. M. Stanek, „Wydawnictwo Naukowe Śląsk”, Katowice 2016.

Stare i nowe koncepcje wspierające rozwój usług społecznych – w jakim kierunku zmierzamy? w: „Polityka społeczna w zmieniającej się rzeczywistości” red. K. Chaczko, K. M. Stanek, „Wydawnictwo Naukowe Śląsk”, Katowice 2016.


Stare i nowe koncepcje wspierające rozwój usług społecznych – w jakim kierunku zmierzamy? w: „Polityka społeczna w zmieniającej się rzeczywistości” red. K. Chaczko, K. M. Stanek, „Wydawnictwo Naukowe Śląsk”, Katowice 2016.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Stare i nowe koncepcje wspierające rozwój usług społecznych – w jakim kierunku zmierzamy?
Autor: Mirosław Grewiński
Publikacja: Polityka społeczna w zmieniającej się rzeczywistości
Redakcja: Krzysztof Chaczko, Katarzyna M. Stanek
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Śląsk
Miejsce wydania: Katowice
Rok wydania: 2016
Numer ISBN: 978-83-7164-916-5


Spis treści

Wstęp … 5

1. Krzysztof Chaczko
Prekariusze jako czynnik zmian – ku nowemu etapowi w (europejskiej polityce społecznej)
… 11

2. Marek Bednarz
Zmiany i trendy w polityce społecznej … 29

3. Marcin Galent
Państwo narodowe, migracje i spójność społeczna w Unii Europejskiej … 57

4. Katarzyna Zamorska
Wpływ transformacji systemowej oraz akces do Unii Europejskiej na politykę społeczną
w Polsce … 82

5. Leszek Graniszewski
Gra interesów wokół polityki społecznej w Polsce … 104

6. Mirosław Grewiński
Stare i nowe koncepcje wspierające rozwój usług społecznych – w jakim kierunku
zmierzamy? … 120

7. Dariusz Zalewski
Welfare mix po polsku – nadzieja czy iluzja … 158

8. Katarzyna M. Stanek
Aktywna polityka społeczna narzędziem integracji społecznej w obszarze marginalizacji
i wykluczenia społecznego … 181

9. Małgorzata Dobrowolska
Możliwość zastosowania elastycznych form zatrudnienia w aktywizacji zawodowej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym … 196

10. Natalia Stępień – Lampa
O polityce edukacyjnej i wyrównaniu szans edukacyjnych w Polsce po 1989 roku … 216

11. Mariusz Wieczorek
Ewolucja prawa do zabezpieczania społecznego w polskich konstytucjach.
Zarys zagadnienia … 254

12. Krzysztof Chaczko, Katarzyna M. Stanek
Zamiast zakończenia: W którą stronę dale? Pomoc (i polityka) społeczna pomiędzy ciągłością
a zmianą … 276