Strategia inwestycyjnej polityki społecznej jako nowy paradygmat państwa opiekuńczego, w: Zarządzanie finansami publicznymi a efektywność, red. Teresa Lubińska, Marcin Będzieszak, Natalia Marska-Dzioba, Warszawa 2015

okladka_122


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Strategia inwestycyjnej polityki społecznej jako nowy paradygmat państwa opiekuńczego
Autor:
Mirosław Grewiński
Publikacja:
Zarządzanie finansami publicznymi a efektywność
Redakcja: Teresa Lubińska, Marcin Będzieszak, Natalia Marska-Dzioba
Wydawca: Difin
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2015
Numer ISBN: 978-83-7930-940-5


Spis treści


Publikacja do pobrania – PDF