Strategie w polityce społecznej, współredaktor A. Karwacki, Warszawa 2009

Strategie w polityce społecznej (współredaktor dr A. Karwacki), Warszawa 2009.

Strategie w polityce społecznej, współredaktor dr A. Karwacki, Warszawa 2009


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Strategie w polityce społecznej
Redakcja: Mirosław Grewiński, Arkadiusz Kawecki
Wydawca: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2009
Numer ISBN: 978-83-918100-7-1


Spis treści

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie . . . 5

CZĘŚĆ 1.
STRATEGIE A POLITYKA SPOŁECZNA – ISTOTA I RÓŻNE ASPEKTY
Strategia – istota, reguły i wyzwania implementacji ze środowiska biznesu do polityki społecznej
Mirosław Grewiński, Arkadiusz Karwacki . . . 11
Zarządzanie strategiczne jako instrument diagnozy i planowania działań społecznych
Małgorzata Baron-Wiaterek . . . 41
Strategie w polityce na przykładzie wyborów
Marek Jeziński . . . 60
Ewaluacja jako forma oceny strategii w polityce społecznej
Ryszard Szarfenberg . . . 79

CZĘŚĆ 2.
STRATEGIE W POLITYCE SPOŁECZNEJ – OD POZIOMU GLOBALNEGO DO REGIONALNEGO Globalne strategie rozwoju społecznego
Ryszard Szarfenberg . . . 105
Europejskie strategie i ich skutki dla polskiej polityki społecznej
Katarzyna Głąbicka . . . 133
Narodowe strategie – czego po nich oczekiwać?
Cezary Miżejewski . . . 169
Strategia w polityce społecznej na przykładzie polskiej reformy emerytalnej
Marcin Kawiński . . . 183
Regionalny wymiar strategicznego myślenia i działania
Aldona Frączkiewicz-Wronka . . . 201

CZĘŚĆ 3.
STRATEGIE W POLITYCE SPOŁECZNEJ – POZIOM LOKALNY
Lokalne strategie rozwiązywania problemów społecznych jako instrument decentralizacji polityki społecznej
Jerzy Krzyszkowski, Justyna Przywojska . . . 221
Wytyczne do tworzenia samorządowej strategii rozwiązywania problemów społecznych
Izabela Rybka, Dobroniega Trawkowska . . . 239
Strategie rozwiązywania problemów społecznych – synteza z badań
Agnieszka Hryniewicka, Halina Lipke . . . 270
Praca socjalna w lokalnych strategiach rozwiązywania problemów społecznych – refleksje z obserwowania praktyki
Dobroniega Trawkowska . . . 297
Doświadczenia pracy nad Społeczną Strategią Warszawy
Krzysztof Herbst . . . 312
Podejście strategiczne we wspieraniu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W kierunku nowych rozwiązań klasycznych dylematów
Maria Theiss . . . 334

Zakończenie . . . 348

Spis tabel . . . 350
Spis wykresów . . . 351
Adresy internetowe . . . 351
Autorzy – kontakt . . . 352


Publikacja do pobrania – PDF