System lokalnej polityki pomocy społecznej – instytucje i instrumenty (red. M. Bąkiewicz i M. Grewiński), Warszawa 2010.

System lokalnej polityki pomocy społecznej – instytucje i instrumenty (red. M. Bąkiewicz i M. Grewiński), Warszawa 2010.

System lokalnej polityki pomocy społecznej – instytucje i instrumenty (red. M. Bąkiewicz i M. Grewiński), Warszawa 2010.

SPIS TREŚCI
Wstęp . . . 5

CZĘŚĆ I
INSTYTUCJE POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – ASPEKTY PRAWNE I ORGANIZACYJNE . . . 7
Mirosław Grewiński
System pomocy i integracji społecznej w Polsce – pluralizm, uspołecznienie i urynkowienie usług socjalnych . . . 9
Marcin Bąkiewicz
Decentralizacja w systemie pomocy społecznej – aspekty instytucjonalne . . . 36
Marcin Dąbrowski
Prawo pomocy społecznej . . . 59
Barbara Ślusarczyk
Prawo rodzinne i opiekuńcze w Polsce . . . 93
Mirosław Grewiński
Instytucje polityki zatrudnienia i rynku pracy w Polsce . . . 114
Mirosław Grewiński
Znaczenie podmiotów „trzeciego systemu” w działalności pomocy społecznej . . . 152

CZĘŚĆ II
PRAKTYKA POMOCY SPOŁECZNEJ . . . 173
Izabela Rybka
Projekt socjalny jako podstawowe narzędzie pracy pracownika socjalnego: stan postulowany czy faktyczny w polskim systemie pomocy społecznej? . . . 175
Joanna Augustowska
Planowanie i realizacja projektu socjalnego . . . 196
Krzysztof Bakalarski
Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej . . . 214
Dobroniega Trawkowska
Superwizja w pomocy społecznej w Polsce. Aspekty teoretyczne i praktyczne . . . 244
Joanna Lizut
Zadania programów integracyjnych i reintegracyjnych. Ewaluacja w pracy socjalnej . . . 265
Joanna Plak
Zapobieganie bezrobociu i pomoc bezrobotnej młodzieży w województwie lubelskim na przykładzie miasta Lublina . . . 279
Spis tabel . . . 295
Spis rysunków . . . 295

pobierz artykuł Pobierz artykuł System pomocy i integracji społecznej w Polsce – pluralizm, uspołecznienie i urynkowienie usług socjalnych

pobierz artykuł Pobierz artykuł Instytucje polityki zatrudnienia i rynku pracy w Polsce

pobierz artykuł Pobierz artykuł Znaczenie podmiotów „trzeciego systemu” w działalności pomocy społecznej