System pomocy i integracji społecznej w Polsce – pluralizm, uspołecznienie i urynkowienie usług socjalnych w: Biuletyn MCPS – Warszawa 2010

System pomocy i integracji społecznej w Polsce – pluralizm, uspołecznienie i urynkowienie usług socjalnych w: Biuletyn MCPS - Warszawa 2010

System pomocy i integracji społecznej w Polsce – pluralizm, uspołecznienie i urynkowienie usług socjalnych w: Biuletyn MCPS – Warszawa 2010.

Spis treści

Dr Mirosław Grewiński, WSP TWP w Warszawie
System pomocy i integracji społecznej w Polsce – pluralizm, uspołecznienie i urynkowienie usług socjalnych . . . 7
1. Kształtowanie się pluralistycznego systemu pomocy społecznej . . . 7
2. Publiczne instytucje pomocy społecznej jako trzon systemu opieki i integracji społecznej . . . 11
3. Pluralizm w świadczeniu usług w systemie pomocy społecznej- uspołecznienie i urynkowienie zadań . . . 13
4. Welfare pluralism – w kierunku prywatyzacji usług społecznych? . . . 22
Wnioski końcowe . . . 27

Arkadiusz Karwacki, Instytut Socjologii UMK
Istota aktywnej polityki społecznej i współczesne wyzwania dla instytucji pomocy społecznej . . . 29
1. Aktywna polityka społeczna jako wyzwanie dla każdego . . . 30
2. Problemy i wyzwania instytucjonalnej pomocy socjalnej oraz wsparcia na rynku pracy . . . 38
Podsumowanie . . . 46

Marek Rymsza, Uniwersytet Warszawski
Programy aktywizujące w polskim systemie pomocy społecznej . . . 47
Uwagi wstępne . . . 47
Deficyty w systemie pomocy społecznej . . . 48
Nowa- stara ustawa . . . 50
Co można zmienić, co warto rozwijać? . . . 51

pobierz artykuł Pobierz artykuł