Sytuacja socjalna pracowników w firmach zagranicznych na przykładzie supermarketów w Polsce w: Polityka Społeczna 1/2002

Sytuacja socjalna pracowników w firmach zagranicznych na przykładzie supermarketów w Polsce w: Polityka Społeczna 1/2002

Sytuacja socjalna pracowników w firmach zagranicznych na przykładzie supermarketów w Polsce w: Polityka Społeczna 1/2002

Spis treści 1/2002 – numer ogólnotematyczny

„Polityka Społeczna” – SPIS TREŚCI

SYTUACJA NA RYNKU PRACY U PROGU NOWEGO WIEKU – Małgorzata Szylko-Skoczny
SOCJOLOGICZNE ASPEKTY BEZROBOCIA – Piotr Mosiek
MIEJSCE SZKOLEŃ W OGRANICZANIU BEZROBOCIA W POLSCE. STUDIUM EMPIRYCZNE – Marek Bednarski
SYTUACJA SOCJALNA PRACOWNIKÓW W ZAGRANICZNYCH SUPERMARKETACH – Julian Auleytner, Mirosław Grewiński
BADANIE LOSÓW I POSTAW ABSOLWENTÓW ŚLĄSKICH SZKÓŁ ZAWODOWYCH – Władysława Sobulowa, Konrad Tausz

RECENZJE

RAPORT O ROZWOJU SPOŁECZNYM. POLSKA 2000. ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH; Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, Eugeniusz Kośmicki, Henryk Januszek (red.): BIEDA NA WSI NA TLE GLOBALNYCH PRZEMIAN SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH W POLSCE. SOCJOLOGICZNE, EKONOMICZNE I POLITYCZNE ASPEKTY PROBLEMU – rec. K.W.F.
Janusz Sztumski (red.): POKOLENIE WYGRANYCH? DZIECI I MŁODZIEŻ W PROCESIE TRANSFROMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ I POLITYCZNEJ POLSKI – rec. Witold Nieciuński
Bożena Balcerzak-Paradowska (red.): KOBIETY I MĘŻCZYŹNI NA RYNKU PRACY. RZECZYWISTOŚĆ LAT 1990-1999 – rec. K.W.F.
Małgorzata Ruchniewicz: REPATRIACJA LUDNOSCI POLSKIEJ Z ZSRR W LATACH 1955-1959 – rec. Paweł Hut

INFORMACJE

MINIMUM SOCJALNE – Piotr Broda-Wysocki, Piotr Kurowski
RYNEK PRACY WOBEC INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ. KONFERENCJA NAUKOWA IPiSS – Lucyna Machol-Zajda, Beata Kaczyńska

WSPOMNIENIE O prof. Lilii Mackiewicz-Golnik – Stanisław Wieteska

pobierz artykuł Pobierz artykuł

pobierz artykuł wersja niemiecka Pobierz artykuł wersja niemiecka