Usługi społeczne na rzecz osób niepełnosprawnych – doświadczenia międzynarodowe, współautor K. Geletta, WSP im. J. Korczaka, Warszawa 2014

okladak_117

Usługi społeczne na rzecz osób niepełnosprawnych – doświadczenia międzynarodowe, współautor K. Geletta, WSP im. J. Korczaka, Warszawa 2015


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Usługi społeczne na rzecz osób niepełnosprawnych – doświadczenia międzynarodowe
Autorzy: Karolina Geletta, Mirosław Grewiński
Seria: Nowa polityka społeczna
Wydawca: WSP im. J. Korczaka w Warszawie
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2014
Numer ISBN: 


Spis treści

Wstęp 5
Rozdział 1. Usługi społeczne w zakresie edukacji . . . 9
1.1 Francja – Usługi wsparcia osób niepełnosprawnych przez
asystentów edukacyjnych i tutorów . . . 9
1.2 Włochy – Modelowy przykład wprowadzenia integracji i inkluzji społecznej w zakresie usług edukacyjnych . . . 13
1.3 Holandia – Między inkluzją społeczną a edukacją segregacyjną . . . 16
1.4 Rumunia – Próby reformy opóźnionego systemu dostarczania usług edukacyjnych . . . 19
1.5 Szwecja – Podejście niekategoryzujące do niepełnosprawności w procesie edukacyjnym . . . 22
1.6 Grecja – Negatywny przykład polityki edukacyjnej państwa wobec osób niepełnosprawnych . . . 23

Rozdział 2. Usługi społeczne w zakresie rynku pracy . . . 29
2.1 Francja – W stronę szerokiej oferty usług społecznych w zakresie rynku pracy . . . 29
2.2 Hiszpania – Reforma w kierunku inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych na mainstreamowym rynku pracy . . . 33
2.3 Norwegia – Szeroki program w zakresie racjonalnych usprawnień . . . 35
2.4 Wielka Brytania – Odejście od pomocy społecznej w kierunku zatrudnienia . . . 37

Rozdział 3. Usługi społeczne w zakresie opieki zdrowotnej i rehabilitacji . . . 49
3.1 Irlandia – Dobrze dofinansowany system usług opieki zdrowotnej i rehabilitacji wymagający reform . . . 49
3.2 Holandia – Personalny budżet osoby niepełnosprawnej: modelowy przykład innowacji w zakresie alokacji budżetu na usługi dla osób niepełnosprawnych . . . 54
3.3 Wielka Brytania – W stronę modelu zintegrowanych usług społecznych . . . 56

Rozdział 4. Usługi mieszkaniowe na rzecz osób niepełnosprawnych . . . 59
4.1 Holandia – Komercyjne rozwiązania mieszkalnictwa klasterowego oraz centra opieki zastępczej . . . 59
4.2 Wielka Brytania – Wspieranie niezależnego zamieszkania w społecznościach lokalnych na zasadach komercyjnych . . . 61

Rozdział 5. Indywidualizacja finansowania usług na rzecz osób niepełnosprawnych . . . 67
5.1 Metoda płatności bezpośrednich w Wielkiej Brytanii . . . 69
5.2 Budżet personalny w Holandii . . . 70
5.3 Niemcy – Komercjalizacja opieki nad osobami niepełnosprawnymi w ramach budżetu personalnego . . . 72
Rozdział 6. Usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych . . . 75
6.1 Transport komercyjny dla osób niepełnosprawnych w Irlandii . . . 75
6.2 Wielka Brytania – najbardziej efektywny model dostarczania komercyjnych usług transportowych w UE . . . 78

Rozdział 7. Dostępność do e-usług społecznych w UE . . . 81

Rekomendac . . . 85
Bibliografia . . . 89
Netografia . . . 91