Usługi społecznie odpowiedzialnego biznesu, współredaktorka M. Bonikowska, WSP TWP, Warszawa 2011

Usługi społecznie odpowiedzialnego biznesu (red. M. Bonikowska, M. Grewiński), Warszawa 2011.

Usługi społecznie odpowiedzialnego biznesu, red. M. Bonikowska, M. Grewiński, Warszawa 2011


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Usługi społecznie odpowiedzialnego biznesu
Redakcja: Małgorzata Bonikowska, Mirosław Grewiński
Seria: Nowa polityka społeczna
Wydawca: WSP TWP w Warszawie
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2011
Numer ISBN: 


Spis treści

Informacja o projekcie . . . 9
Noty o Autorach . . . 15

Wstęp
Mirosław Grewiński . . . 21

O związkach polityki społecznej ze społeczną odpowiedzialnością biznesu
Mirosław Grewiński . . . 27
Współpraca biznesu z jednostkami samorządu terytorialnego a realizacja polityki społecznej
Anna Cygan . . . 41
CSR – wspólna przestrzeń dla biznesu i organizacji pozarządowych
Marta Karwacka . . . 60
Społeczna odpowiedzialność a biznes
Jacek Dymowski . . . 79
CSR a człowiek jako jednostka
Sylwia Lewandowska-Akhulediani . . . 106
CSR a równość płci
Ewa Rutkowska . . . 136
CSR a Kapitał Społeczny – perspektywa wewnętrzna firmy
Marta Pokutycka-Mądrala . . . 154
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu a zdrowie
Anna Daria Nowicka . . . 174
CSR a wartość dla klienta
Łukasz Makuch . . . 205
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu i innowacje
Natalia Ćwik . . . 232
Metody pomiaru CSR
Martyna Wronka . . . 259

Zakończenie
Małgorzata Bonikowska, Mirosław Grewiński . . . 273

Bibliografia . . . 281


Publikacja do pobrania – PDF