Wielosektorowa polityka społeczna – w kierunku pluralizmu instytucjonalnego i mieszanych form wsparcia w: „Rozwiązywanie problemów i kwestii społecznych w teorii i praktyce. Z doświadczeń krajowych i europejskich” (red. K. Piątek i J. Krzyszkowski), Częstochowa 2006

Wielosektorowa polityka społeczna - w kierunku pluralizmu instytucjonalnego i mieszanych form wsparcia w: „Rozwiązywanie problemów i kwestii społecznych w teorii i praktyce. Z doświadczeń krajowych i europejskich” (red. K. Piątek i J. Krzyszkowski), Częstochowa 2006

Wielosektorowa polityka społeczna – w kierunku pluralizmu instytucjonalnego i mieszanych form wsparcia w: „Rozwiązywanie problemów i kwestii społecznych w teorii i praktyce. Z doświadczeń krajowych i europejskich” (red. K. Piątek i J. Krzyszkowski), Częstochowa 2006

Spis treści

Przedmowa . . . 5

MICHAŁ OLSZEWSKI
Polityka Strukturalna Unii Europejskiej jako instrument wspierania rozwoju regionalnego . . . 7

JAN SCHONTHALER
Rozwój lokalny w Unii Europejskiej – szanse i wyzwania . . . 21

MIROSŁAW GREWIŃSKI
Europejski Fundusz Społeczny w polityce strukturalnej Unii Europejskiej . . . 33

EWA MARKOWSKA-BZDUCHA
Lokalna gospodarka finansowa w wybranych krajach Unii Europejskiej . . . 65

IZABELA PODOBAS
Polska – Unia Europejska. Teoretyczne podejście do negocjacji . . . 115

KRZYSZTOF MALINOWSKI
Negocjacje akcesyjne w obszarze „swobodny przepływ osób” . . . 119

SEBASTIAN INDRA
Negocjacje akcesyjne w obszarze „Środowisko naturalne” . . . 133

HENRYK SKÓRNICKI
Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej . . . 143

KATARZYNA GŁĄBICKA
Polityka kreowania europejskiej przestrzeni socjalnej . . . 163