Wielosektorowa polityka społeczna – w kierunku welfare pluralism w: Polityka Społeczna 5/6 2006

Wielosektorowa polityka społeczna – w kierunku welfare pluralism

Wielosektorowa polityka społeczna – w kierunku welfare pluralism

W numerze 5-6 (386, 387) szczególnie polecamy artykuły:
Mieczysława Kabaja – Nowe metody jakości i przydatności kształcenia w szkołach wyższych

Artykuł oparty jest na badaniach losów i karier absolwentów Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie.

Mirosław Grewiński – Wielosektorowa polityka społeczna – w kierunku welfare pluralism

Agnieszki Jachowicz Domy pomocy społecznej – konieczność czy może luksus?

Ponadto w numerze:

Recenzje polskich publikacji
Sprawozdania z krajowych konferencji

„Polityka Społeczna” – Spis treści 5-6/2006
NOWE METODY BADANIA JAKOŚCI I PRZYDATNOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH – Mieczysław Kabaj
WIELOSEKTOROWA POLITYKA SPOŁECZNA – W KIERUNKU WELFARE PLURALISM – Mirosław Grewiński
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – KONIECZNOŚĆ CZY MOŻE LUKSUS? – Agnieszka Jachowicz

RECENZJE
Krzysztof Frysztacki: SOCJALNA AMERYKA. O OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ I PRACY SOCJALNEJ W STANACH ZJEDNOCZONYCH – rec. Dariusz Zalewski
Helena Szewczyk: ZATRUDNIENIE W SŁUŻBIE CYWILNEJ – rec. Bolesław Maciej Ćwiertniak

WSPÓŁCZESNA POLITYKA SPOŁECZNA. DANE O PRZEMIANACH W KRAJU I ZA GRANICĄ
ŚWIAT WSPÓŁCZESNY – MISCELLANEA

INFORMACJE
ANALIZA ZWIĄZKU MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA Z RYNKIEM PRACY. KONFERENCJA IPiSS – Bożena Kołaczek, Dorota Głogosz
WPŁYW PRYWATYZACJI NA STOSUNKI PRACY. KONFERENCJA IPiSS – Joanna Węgrowska
ROLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W REALIZACJI POLITYKI RODZINNEJ. KONFERENCJA W WARSZAWIE – Bożena Kołaczek
KU DOSKONAŁOŚCI HRM. KONFERENCJA IPiSS – Barbara Sajkiewicz
– Witold Nieciuński

KOMUNIKAT DLA AUTORÓW
NOWOŚCI WYDAWNICZE IPISS

pobierz artykuł Pobierz artykuł