Zrozumieć wielosektorową gospodarkę dobrobytu, Martin Powell, WSP TWP, Warszawa 2010

okladka_111

Zrozumieć wielosektorową gospodarkę dobrobytu, Martin Powell, WSP TWP, Warszawa 2010


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Zrozumieć wielosektorową gospodarkę dobrobytu
Redakcja: Martin Powell
Redakcja naukowa przekładu: Mirosław Grewiński
Seria: Współczesna polityka społeczna
Wydawca: WSP TWP
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2010
Numer ISBN: 978-83-61121-31-2


Spis treści

Wykaz skrótów . . . 13

Wstęp do wydania polskiego . . .  15

Martin Powell
Rozdział 1. Wielosektorowa gospodarka i społeczny podział dobrobytu
. . . 19
Przegląd . . . 19
Wprowadzenie . . . 19
Polityka społeczna a wielosektorowość . . . 22
Społeczny podział dobrobytu . . . 26
Elementy wielosektorowej gospodarki dobrobytu . . . 27
Wymiary wielosektorowej gospodarki dobrobytu . . . 29
Zakończenie . . . 36
Podsumowanie . . . 37
Zagadnienia do dyskusji . . . 37
Warto przeczytać . . . 37
Źródła elektroniczne . . . 37
Literatura . . . 37

John Stewart
Rozdział 2. Wielosektorowa gospodarka dobrobytu w ujęciu historycznym 
. . . 42
Przegląd . . . 42
Wprowadzenie . . . 42
Państwo i dobrobyt w ujęciu historycznym . . . 44
Rodzina i dobrobyt w ujęciu historycznym . . . 48
Rynek i dobrobyt w ujęciu historycznym . . . 50
Sektor pozarządowy i dobrobyt w ujęciu historycznym . . . 53
Historycznie zmienne relacje między podmiotami wielosektorowej gospodarki dobrobytu . . . 56
Zakończenie . . . 57
Podsumowanie . . . 58
Zagadnienia do dyskusji . . . 58
Warto przeczytać . . . 58
Źródła elektroniczne . . . 59
Literatura . . . 59

Brian Lund
Rozdział 3. Państwo a dobrobyt
. . . 61
Przegląd . . . 61
Wprowadzenie . . . 61
Państwowe finansowanie i produkcja: władze centralne . . . 62
Państwowe finansowanie i produkcja: samorząd lokalny . . . 66
Państwowe finansowanie/rynkowa produkcja . . . 68
Państwowe finansowanie/pozarządowa produkcja . . . 69
Państwowe finansowanie/nieformalna, „sąsiedzka” produkcja . . . 70
Rynkowe finansowanie/państwowa produkcja . . . 71
Państwo i redystrybucja dochodów . . . 72
„Nowa” Partia Pracy – nowe państwo? . . . 73
Integracja społeczna . . . 73
Zakończenie . . . 76
Podsumowanie . . . 78
Zagadnienia do dyskusji . . . 79
Warto przeczytać . . . 79
Literatura . . . 79

Mark Drakeford
Rozdział 4. Sektor prywatny a dobrobyt
. . . 83
Przegląd . . .  83
Wprowadzenie . . . 83
Idea prywatyzacji . . . 85
Prywatyzacja a dobrobyt społeczny . . . 86
Pierwsza kadencja „nowej” Partii Pracy . . . 89
Druga kadencja T. Blaira . . . 90
W kierunku sektora prywatnego – leczenie szpitalne . . . 93
W kierunku sektora prywatnego: opieka instytucjonalna . . . 95
Zakończenie . . . 101
Podsumowanie . . . 101
Zagadnienia do dyskusji . . . 102
Warto przeczytać . . . 102
Źródła elektroniczne . . .  102
Literatura . . . 103

Pete Alcock, Duncan Scott
Rozdział 5. Dobrobyt a sektor wolontarystyczny i wspólnotowy
. . . 106
Przegląd . . . 106
Wprowadzenie . . . 106
Rozwój lokalny . . . 111
Kontekst praktyki politycznej . . . 113
Charakterystyka sektora wolontarystycznego i wspólnotowego . . . 119
Perspektywy na przyszłość . . . 124
Zakończenie . . . 125
Podsumowanie . . . 126
Warto przeczytać . . . 127
Źródła elektroniczne . . . 127
Literatura . . . 127

Hilary Arksey, Caroline Glendinning
Rozdział 6. Dobrobyt a sektor nieformalny
. . . 131
Przegląd . . . 131
Wprowadzenie . . . 131
Opiekunowie – kim są? . . . 134
Polityka „nowej” Partii Pracy wobec opiekunów . . . 136
Finansowe wsparcie dla opiekunów . . .  140
Jak zmieniła się sytuacja opiekunów pod wpływem polityki laburzystów? . . . 142
Bariery efektywnego wsparcia opiekunów . . . 143
Zakończenie . . . 146
Podsumowanie . . .  148
Zagadnienia do dyskusji . . . 148
Warto przeczytać . . . 149
Źródła elektroniczne . . . 149
Literatura . . . 150

Adrian Sinfeld
Rozdział 7. Świadczenia podatkowe
. . . 154
Przegląd . . . 154
Wprowadzenie . . . 154
W stronę kredytów podatkowych . . . 158
Emerytalne świadczenia podatkowe . . . 162
Świadczenia podatkowe a państwo dobrobytu . . . 168
Zakończenie . . . 170
Podsumowanie . . . 171
Zagadnienia do dyskusji . . . 172
Warto przeczytać . . . 172
Źródła elektroniczne . . . 172
Literatura . . . 173

Edward Brunsdon, Margaret May
Rozdział 8. Świadczenia pracownicze
. . . 177
Przegląd . . .  177
Wprowadzenie . . . 177
Czym są świadczenia pracownicze? . . . 179
Współczesne formy świadczeń pracowniczych . . . 181
Przykłady współczesnych świadczeń zatrudnieniowych . . . 189
Zakończenie . . . 201
Podsumowanie . . . 201
Zagadnienia do dyskusji . . . 202
Warto przeczytać . . . 202
Źródła elektroniczne . . . 202
Literatura . . . 203

Michael Hill
Rozdział 9. Wielosektorowa gospodarka dobrobytu w perspektywie porównawczej
. . . 206
Przegląd . . . 206
Wprowadzenie . . . 206
Teoria porównawcza a wielosektorowość . . . 207
Zabezpieczenie społeczne . . . 210
Ochrona zdrowia . . . 214
Edukacja . . . 217
Świadczenia opiekuńcze . . . 219
Zakup a produkcja świadczeń . . . 224
Zakończenie . . . 226
Podsumowanie . . . 227
Zagadnienia do dyskusji . . . 227
Warto przeczytać . . . 227
Literatura . . . 227

Nicola Yeates
Rozdział 10. Globalny i ponadnarodowy wymiar wielosektorowości w polityce społecznej
. . . 230
Przegląd . . . 230
Wprowadzenie . . . 230
Skala zaangażowania organizacji międzynarodowych w politykę społeczną . . . 232
Charakter wpływu organizacji międzynarodowych na politykę społeczną . . . 234
Zalecenia i wpływy rządowych organizacji międzynarodowych dotyczące polityki społecznej . . .
241
Zakończenie . . . 247
Podsumowanie . . . 249
Zagadnienia do dyskusji . . . 249
Warto przeczytać . . . 249
Źródła elektroniczne . . . 250
Literatura . . . 250

Martin Powell
Rozdział 11. Wnioski końcowe dotyczące analizy wielosektorowej gospodarki dobrobytu i społecznego podziału dobrobytu
. . . 253
Przegląd . . . 253
Wprowadzenie . . . 253
Wielosektorowa gospodarka dobrobytu i społeczny podział dobrobytu w czasie i w przestrzeni . . . 254
Wielosektorowa gospodarka dobrobytu i społeczny podział dobrobytu pod rządami laburzystów . . . 258
Trzy wymiary wielosektorowej gospodarki dobrobytu . . . 263
Analizowanie wielosektorowej gospodarki dobrobytu . . . 265
„Persona non grata” – związki wielosektorowej gospodarki dobrobytu z innymi zagadnieniami . . . 267
Wpływ wielosektorowej gospodarki dobrobytu i społecznego podziału dobrobytu . . . 269
Zakończenie . . . 271
Podsumowanie . . . 272
Zagadnienia do dyskusji . . . 272
Warto przeczytać . . . 272
Źródła elektroniczne . . . 272
Literatura . . . 273

Spis ramek, rysunków i tabel . . . 276

Noty o autorach . . . 279


Publikacja do pobrania – PDF