Miesięczne archiwum: luty 2000

Integracja socjalna Wspólnot Europejskich – od Traktatów Rzymskich do JAE, w: Studia Europejskie 2/2000

Integracja socjalna Wspólnot Europejskich - od Traktatów Rzymskich do JAE, w: Studia Europejskie 2/2000

Integracja socjalna Wspólnot Europejskich – od Traktatów Rzymskich do JAE, w: Studia Europejskie 2/2000

Spis treści

Od Redaktora . . . 7

ARTYKUŁY

Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz
Może tu Wschód, a może tu Zachód . . . 11

Dariusz Milczarek
Jaki system bezpieczeństwa dla Polski? Uwarunkowania modelu europejsko-euroatlantyckiego . . . 21

Jarko Fidrmuc, Peter Huber, Jan Jakub Michałek
Akcesja Polski do Unii Europejskiej: zapotrzebowanie na ochronę wybranych towarów . . . 45

Karolina Rokicka
Włączenie acquis Schengen w ramy prawne Unii Europejskiej . . . 75

Piotr Tosiek
Funkcjonowanie grup politycznych w Parlamencie Europejskim analiza ilościowa) . . . 91

Mirosław Grewiński
Integracja socjalna Wspólnot Europejskich . . . 107
Czytaj dalej