Miesięczne archiwum: kwiecień 2002

Regionalne wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego w państwach UE – przykład Saksonii w: Praca Socjalna 2/2002, kwiecień-czerwiec 2002

Regionalne wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego w państwach UE - przykład Saksonii w: Praca Socjalna 2/2002, kwiecień-czerwiec 2002

Regionalne wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego w państwach UE – przykład Saksonii w: Praca Socjalna 2/2002, kwiecień-czerwiec 2002

SPIS TREŚCI

TEORIA

Anna Olech, Tomasz Kaźmierezak: Funkcjonowanie pomocy społecznej w warunkach klęski żywiołowej. Ośrodki pomocy społecznej wobec powodzi w 1997 roku . . . 3
Małgorzata Czerkawska: Człowiek w sytuacji kryzysowej (na przykładzie klęski powodzi) . . . 48
Mirosław Grewiński: Regionalne wykorzystywanie środków Euro­pejskiego Funduszu Społecznego w państwach Unii Europejskiej – przykład Saksonii . . . 71

Z PRAKTYKI

Andrzej Banaszek: Nowy zawód – mediator . . . 107

TEMAT DO DYSKUSJI

Jerzy Gierlacki: Czy możemy sobie pozwolić na brak etyki sprzyjający poczynaniom niektórych osób pracujących w sys­temie pomocy społecznej motywowanych wyłącznie pobudkami egoistycznymi . . . 130 Czytaj dalej

Programy i inicjatywy UE na rzecz osób niepełnosprawnych – przykład EFS, w: Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2/2002, kwiecień-czerwiec 2002

Programy i inicjatywy UE na rzecz osób niepełnosprawnych – przykład EFS, w: Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2/2002, kwiecień-czerwiec 2002

Programy i inicjatywy UE na rzecz osób niepełnosprawnych – przykład EFS, w: Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2/2002, kwiecień-czerwiec 2002

Spis treści

Analizy

Dr Barbara Szatur Jaworska: Niepełnosprawność w fazie późnej dojrzałości i starości – sytuacja w Polsce . . . 3
Mirosława Spławiec: Stosunek warszawskiej młodzieży licealnej do osób niepełnosprawnych . . . 21
Maria Theiss: Szanse i zagrożenia związane z telepracą. Przykład Republiki Federalnej Niemiec . . . 44

Informacje

Joanna Szymanowska: Partnerstwo organizacji pozarządowych i samorządu powiatowego w rehabilitacji społecznej dzieci niepełnosprawnych . . . 58
Kazimiera Ziobrowska: Rola dotyku. ruchu i kontaktów fizycznych w rozwoju i funkcjonowaniu dziecka upośledzonego umysłowo . . . 74

Integracja Z Unią Europejską

Dr Mirosław Grewiński: Programy i inicjatywy Unii Europejskiej na rzecz osób niepełnosprawnych. Przykład zastosowania Europejs­kiego Funduszu Społecznego . . . 84 Czytaj dalej