Miesięczne archiwum: luty 2007

„Biuletyn Informacyjny Wiadomości Społeczne” 2/2007, Warszawa 2007

Wiadomości Społeczne 2/2007 (red. M. Grewiński), Warszawa 2007.

Biuletyn Informacyjny Wiadomości Społeczne 2/2007, red. M. Grewiński, Warszawa 2007


Opis bibliograficzny czasopisma

Tytuł: Biuletyn Informacyjny Wiadomości Społeczne
Redakcja: Mirosław Grewiński
Numer: 2/2007
Wydawca: Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2007
Numer ISSN: 1234-7256


Spis treści

Wstęp . . . 5

Mirosław Grewiński
O idei i podmiotach gospodarki społecznej . . . 7