Miesięczne archiwum: wrzesień 2014

Nowy numer „Empowerment”

okladka_109Jako redaktor naczelny czasopisma EMPOWERMENT pragnę poinformować, że jest już dostępny 5 numer Magazynu, który w całości poświęciliśmy problematyce samorządowej i inwestycyjnej polityce społecznej. Temat ten jest aktualny z kilku powodów. Po pierwsze, ostatnie ćwierćwiecze w Polsce to proces systematycznej decentralizacji polityki społecznej i przekazywania wielu kompetencji do władz regionalnych i lokalnych. Działo się to zarówno przy dużych reformach administracyjnych (1990, 1999), jak również przy okazji zmian ustawodawstwa samorządowego i socjalnego. Liczne kompetencje w zakresie programowania, zarządzania i realizacji wielu zadań socjalnych zostały rozdzielone na wszystkie szczeble samorządu terytorialnego. Gmina, powiat i województwo stały się podmiotami współodpowiedzialnymi za kształtowanie modelu realizowanej polityki społecznej. W wielu miejscach samorządy podjęły się nie tylko realizacji zleconych przez państwo zadań, ale również kreowania i kształtowania prowadzonej na swoim terenie polityki społecznej. Niestety w dalszym ciągu liczne są przykłady samorządów, gdzie nadal do polityki społecznej podchodzi się pasywnie, ograniczając swoje działania społeczne i socjalne do minimum. Czytaj dalej