Budżet socjalny w Niemczech i implikacje dla Polski oraz Strategia polityki społecznej na lata 2002-2005 – informacja nt. spotkania z ministrem J. Hausnerem w: Polityka Społeczna 2/2003.

Budżet socjalny w Niemczech i implikacje dla Polski oraz Strategia polityki społecznej na lata 2002-2005 – informacja nt. spotkania z ministrem J. Hausnerem

Budżet socjalny w Niemczech i implikacje dla Polski oraz Strategia polityki społecznej na lata 2002-2005 – informacja nt. spotkania z ministrem J. Hausnerem

Spis treści 2/2003

SPIS TREŚCI

BUDŻET SOCJALNY W NIEMCZECH I WNIOSKI DLA POLSKI – Julian Auleytner, Mirosław Grewiński
PRAWA SOCJALNE W SYSTEMIE PRAWA STANOWIONEGO – PRZYKŁAD POLSKI – Arkadiusz Żukiewicz
TENDENCJE ZMIAN W WYNAGRADZANIU – Jarosław Sokołowski

INICJATYWY LOKALNE I REGIONALNE
EWALUACJA PRACY PLACÓWKI OPIEKI SPOŁECZNEJ NA PRZYKŁADZIE MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO „PROMYK” Z GONIĄDZA – Joanna Moczydłowska

POLITYKA SPOŁECZNA ZA GRANICĄ
REFORMA AMERYKAŃSKIEGO SYSTEMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA MATEK Z DZIEĆMI W LATACH 90. – Lori Holyfied, Anna Zajicek, Jolanta Grotowska-Leder

RECENZJE
Elżbieta Kryńska: DYLEMATY POLSKIEGO RYNKU PRACY – rec. Andrzej Sucholiński
Grażyna Firlit-Fesnak (red.): REGIONALNE ASPEKTY REFORM SPOŁECZNYCH – rec. Anna Bzowska
Piotr Szukalski: PRZEPŁYWY MIĘDZYPOKOLENIOWE I ICH KONTEKST DEMOGRAFICZNY – rec. Maria Theiss
Jiri Vecernik, Petr Mateju (red.): TEN YEARS OF REBUILDING CAPITALISM: CZECH SOCIETY AFTER 1989 – rec. Stanisław Kamiński

WSPÓŁCZESNA POLITYKA SPOŁECZNA. DANE O PRZEMIANACH W KRAJU I ZA GRANICĄ
ŚWIAT WSPOŁCZESNY – MISCELLANEA

INFORMACJE
MINIMUM SOCJALNE: GRUDZIEŃ 2002 R. I PRZECIĘTNIE W 2002 R. – Piotr Kurowski, Piotr Broda-Wyscoki
CZYNNIKI KREOWANIA WZROSTU POPYTU NA PRACĘ. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE I REGIONALNE. KONFERENCJA W AUGUSTOWIE – Paweł Gaiński
STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ NA LATA 2002-2005. SPOTKANIE Z PROF. JERZYM HAUSNEREM – Mirosław Grewiński
PRZYGOTOWANIE CZŁONKOSTWA: KSZTAŁTOWANIE AGENDY POLITYKI SPOŁECZNEJ. KONFERENCJA W WARSZAWIE – Tomasz Wiśniewski

WSPOMNIENIE O PROF. KAZIMIERZU SECOMSKIM – Antoni Rajkiewicz

NOWOŚCI WYDAWNICZE INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH
DIARIUSZ POLITYKI SPOŁECZNEJ

pobierz artykuł Pobierz artykuł „Budżet socjalny w Niemczech i wnioski dla Polski”

pobierz artykuł Pobierz artykuł „Strategia polityki społecznej na lata 2002-2005 spotkanie z prof J. Hausnerem”