Dobre praktyki mentora akademickiego, (red. M. Grewiński), Warszawa 2012

Dobre praktyki mentora akademickiego, (red. M. Grewiński), Warszawa 2012.

Dobre praktyki mentora akademickiego, (red. M. Grewiński), Warszawa 2012.

SPIS TREŚCI
Wstęp
Mentor akademicki . . . 5

Część I Być mentorem
Marta Sachajko
1. Istota, cele i charakterystyka mentoringu akademickiego . . . 9
Katarzyna Gorzędowska
2. Techniki mentoringu . . . 29
Katarzyna Gorzędowska
3. Problemy związane z mentoringiem . . . 39
Marta Gębska, Katarzyna Gorzędowska
4. Superwizja – teoria i praktyka . . . 46

Część II
Być mentorem w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie. Doświadczenia mentorów
Anna Bogacka
5. Realizacja procesu mentoringowego w WSP TWP . . . 55
Martyna Wronka
6. Od wykładowcy do mentora . . . 58
Monika Sulik
7. Superwizja z punktu widzenia mentora i wykładowcy . . . 69
Joanna Plak
8. Studium przypadku w pracy mentora . . . 74
Krystyna Liszka
9. Mentoring – dialog dla rozwoju. Studium przypadku – Katarzyna . . . 81
Marta Gębska
10. Mentoring akademicki – studium przypadku . . . 93
Monika Sulik
11. Moje doświadczenia mentorskie. Studium przypadku – opracowane na podstawie osobistych doświadczeń w relacji mentoringowej . . . 100
Wojciech Zając
12. Rola hermeneutyki w mentoringu. Studium indywidualnego przypadku . . . 108
Monika Myśliwiec
13. Mentoring widziany oczami studentów . . . 115
Jerzy Jackowicz
14. Dobre i złe praktyki w mentoringu akademickim . . . 126
Michał Rupert
15. Ewaluacja procesu mentoringu i jej wyniki . . . 144
Anna Bogacka, Mirosław Grewiński
16. Mentoring w kontekście Systemu Indywidualnego Rozwoju Osobistego i Zawodowego na WSP TWP . . . 155
Bibliografia . . . 157
Aneks
Załącznik 1. Regulamin mentoringu WSP TWP . . . 166
Załącznik 2. Organizacja mentoriali . . . 168
Załącznik 3. Zasady etyki mentorskiej . . . 169