Dobre praktyki mentora akademickiego, WSP TWP, Warszawa 2012

Dobre praktyki mentora akademickiego, (red. M. Grewiński), Warszawa 2012.

Dobre praktyki mentora akademickiego, (red. M. Grewiński), Warszawa 2012.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Dobre praktyki mentora akademickiego. Doświadczenia projektu „Kuźnia Liderów – Szkoła Mentorów”
Redakcja: Mirosław Grewiński
Wydawca: WSP TWP
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2012
Numer ISBN: 978-83-61121-65-7


Spis treści

Wstęp
Mentor akademicki . . . 5

Część I
Być mentorem
Marta Sachajko
1. Istota, cele i charakterystyka mentoringu akademickiego . . . 9
Katarzyna Gorzędowska
2. Techniki mentoringu . . . 29
Katarzyna Gorzędowska
3. Problemy związane z mentoringiem . . . 39
Marta Gębska, Katarzyna Gorzędowska
4. Superwizja – teoria i praktyka . . . 46

Część II
Być mentorem w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie. Doświadczenia mentorów
Anna Bogacka
5. Realizacja procesu mentoringowego w WSP TWP . . . 55
Martyna Wronka
6. Od wykładowcy do mentora . . . 58
Monika Sulik
7. Superwizja z punktu widzenia mentora i wykładowcy . . . 69
Joanna Plak
8. Studium przypadku w pracy mentora . . . 74
Krystyna Liszka
9. Mentoring – dialog dla rozwoju. Studium przypadku – Katarzyna . . . 81
Marta Gębska
10. Mentoring akademicki – studium przypadku . . . 93
Monika Sulik
11. Moje doświadczenia mentorskie. Studium przypadku – opracowane na podstawie osobistych doświadczeń w relacji mentoringowej . . . 100
Wojciech Zając
12. Rola hermeneutyki w mentoringu. Studium indywidualnego przypadku . . . 108
Monika Myśliwiec
13. Mentoring widziany oczami studentów . . . 115
Jerzy Jackowicz
14. Dobre i złe praktyki w mentoringu akademickim . . . 126
Michał Rupert
15. Ewaluacja procesu mentoringu i jej wyniki . . . 144
Anna Bogacka, Mirosław Grewiński
16. Mentoring w kontekście Systemu Indywidualnego Rozwoju Osobistego i Zawodowego na WSP TWP . . . 155

Bibliografia . . . 157
Aneks
Załącznik 1. Regulamin mentoringu WSP TWP . . . 166
Załącznik 2. Organizacja mentoriali . . . 168
Załącznik 3. Zasady etyki mentorskiej . . . 169


Publikacja do pobrania – PDF