Doświadczenia coachingu, mentoringu i tutoringu na bazie projektów realizowanych w uczelni im. Janusza Korczaka (współautor E. Smolec) w: Coaching, mentoring, tutoring – wyzwania dla edukacji XXI wieku (red. Jolanta Nowosielska i Dorota Bartnicka), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie, Warszawa 2016.

Doświadczenia coachingu, mentoringu i tutoringu na bazie projektów realizowanych w uczelni im. Janusza Korczaka (współautor E. Smolec) w: Coaching, mentoring, tutoring – wyzwania dla edukacji XXI wieku (red. Jolanta Nowosielska i Dorota Bartnicka), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie, Warszawa 2016.

Doświadczenia coachingu, mentoringu i tutoringu na bazie projektów realizowanych w uczelni im. Janusza Korczaka (współautor E. Smolec) w: Coaching, mentoring, tutoring – wyzwania dla edukacji XXI wieku (red. Jolanta Nowosielska i Dorota Bartnicka), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie, Warszawa 2016.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Doświadczenia coachingu, mentoringu i tutoringu na bazie projektów realizowanych w uczelni im. Janusza Korczaka
Autor: Mirosław Grewiński, Elżbieta Smolec
Publikacja: Coaching, mentoring, tutoring – wyzwania dla edukacji XXI wieku
Redakcja: Jolanta Nowosielska, Dorota Bartnicka
Wydawca: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2016
Numer ISBN: 978-83-65277-01-5


Spis treści

Wprowadzenie … 7

CZĘŚĆ I Znaczenie nowych form edukacyjnych w przestrzeni społecznej

Mirosław Grewiński, Elżbieta Smolec
Doświadczenia coachingu, mentoringu i tutoringu na bazie projektów realizowanych w uczelni im. Janusza Korczaka … 12

Lucyna Huryło
Działania mentora w środowisku lokalnym … 24

Agnieszka Rymsza
Coaching jako droga do efektywności w edukacji i miejscu pracy … 44

Paulina Broża- Grabowska
Koordynator rodziny jako coach i coachingowany … 56

Oksana Dąbrowska, Małgorzata Konczanin
Rola coacha w rozwoju komunikacji – delfinoterapia jako współczesna metoda stymulacji … 68

CZĘŚĆ II Coaching i tutoring w placówkach oświatowych

Jolanta Nowosielska, Anita Suchowiecka, Mirosława Wielechowska
Coaching jako metoda wspierania uczniów w procesie edukacyjnym … 80

Adrianna Sarnat-Ciastko
Tutoring szkolny. Podniesienie roli nauczyciela czy ograniczenie wolności? Rozwój metody tutoringu w polskich szkołach publicznych w świetle badań własnych … 97

Marta Dobrzyniak
Coaching w edukacji. Harmonijny rozwój w przyjaznym otoczeniu … 110

Łukasz Brzeziński, Beata Klemczak
Coaching jako nowoczesny styl komunikacji nauczyciela w procesie edukacji … 127

CZĘŚĆ III Coaching, mentoring i tutoring – sposób na rozwój osobisty

Dorota Bartnicka
Znaczenie coachingu i innych form pomocy w życiu człowieka dorosłego … 144

Ewa Jeżewska – Krasnodębska
Możliwości wykorzystania metody tutoringu i technik coachingu w kształceniu studentów logopedii … 164

Agata Butarewicz – Głowacka
Edukacyjne wsparcie mentoringowe w programie Starszy Brat Starsza – Siostra – komunikat z badań … 176

Monika Wrona
Transformatywne uczenie się w coachingu … 189

Informacje o Autorach … 202