„Empowerment o polityce aktywnej integracji” 2/2013

okladka_106

„Empowerment o polityce aktywnej integracji” 2/2013


Opis bibliograficzny czasopisma

Tytuł: Empowerment o polityce aktywnej integracji
Redaktor naczelny: Mirosław Grewiński
Wydawca: Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2013
Numer: 2/2013
Numer ISBN: 978-83-6238-17-6


Spis treści

Od Redakcji . . . 3

ROZMOWY
Przyszłość polityki społecznej w Polsce
Rozmowa Mirosława Grewińskiego z Julianem Auleytnerem . . . 5
Przyszłość pracy socjalnej w Polsce

Rozmowa Mirosława Grewińskiego z Krzysztofem Frysztackim . . . 25
Po co standardy w wychodzeniu z bezdomności?
Rozmowa Doroty Starzyńskiej z Anną Machalicą . . . 45

ARTYKUŁY
Pieniężna pomoc społeczna w służbie empowerment
Ryszard Szarfenberg . . . 13
Aktywna integracja – nowy wymiar pomocy społecznej
Cezary Miżejewski . . . 19
Empowerment – idea, koncepcje i praktyka w pracy socjalnej
Dobroniega Trawkowska . . . 37

AKTUALNOŚCI
Sprawozdanie ze spotkań Obserwatoriów Integracji Społecznej w Szczecinie i Zielonej Górze oraz XXIII Zjazdu Szkół Pracy Socjalnej w Gdańsku
Mirosław Grewiński . . . 55

BADANIA
Specyfi ka regionalna zawodu oraz warunków pracy pracowników socjalnych w jednostkach pomocy społecznej – przykład woj. lubuskiego
OIS przy ROPS w Zielonej Górze . . . 32
Sonda nt. aktywnej integracji w ROPS i MCPS
Redakcja „Empowerment” . . . 51


Publikacja do pobrania – PDF