„Empowerment o polityce aktywnej integracji” 3 (6) 2014

okladka_113

„Empowerment o polityce aktywnej integracji” 3 (6) 2014


Opis bibliograficzny czasopisma

Tytuł: Empowerment o polityce aktywnej integracji
Redaktor naczelny: Mirosław Grewiński
Wydawca: Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2014
Numer: 3 (6) 2014
Numer ISBN: 978-83-6238-17-6


Spis treści

Od Redakcji . . . 3

ROZMOWY
Polityka społeczna – stan i perspektywy
Z Władysławem Kosiniak-Kamyszem, Ministrem Pracy i Polityki Społecznej rozmawia Mirosław Grewiński . . . 5
Nie jesteśmy lobbystami
Z Markiem Rymszą rozmawiają Mirosław Grewiński i Dorota Starzyńska . . . 9

ARTYKUŁY
Modele organizacji usług o określonym standardzie w instytucjach pomocy społecznej
Jacek Kowalczyk . . . 17
Organizowanie i rozwój potencjału społeczności lokalnych – perspektywa pomocy społecznej
Paweł Jordan . . . 23
Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności
Elżbieta Szadura-Urbańska . . . 31
Co dalej ze standardami usług społecznych?
Cezary Miżejewski . . . 35
Razem czy osobno? Scenariusze społecznej przyszłości
Edwin Bendyk . . .  41
Przyszłość organizowania społeczności lokalnej w Polsce
Tomasz Kaźmierczak, Bohdan Skrzypczak . . .  47
Przyszłość polskiej bezdomności
Maciej Dębski . . . 53
Wizerunek pomocy społecznej: dlaczego ważny, dlaczego zaniedbany?
Magdalena Dudkiewicz . . . 61

FORUM EMPOWERMENT
Inauguracja Forum Współpracy Empowerment
Dorota Starzyńska . . . 16
Architektura zmian w pomocy społecznej
Dorota Starzyńska . . . 46

AKTUALNOŚCI
Konkurs plastyczny „Aby każdy mógł powiedzieć: wracam do domu!”
Dorota Starzyńska . . . 52
Co Paryż robi dla bezdomnych?
Wojciech Karpieszuk . . . 66


Publikacja do pobrania – PDF