Evaluation for the Professional Development of Adult Education Staff, „Studia z Teorii Wychowania”, t. VI: 2015 nr 1 (10), ChAT, Warszawa 2015

okladka_118

Evaluation for the Professional Development of Adult Education Staff, „Studia z Teorii Wychowania”, t. VI: 2015 nr 1 (10), ChAT, Warszawa 2015


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Evaluation for the Professional Development of Adult Education Staff
Autorzy: Mirosław Grewiński, Michał Rupert, Stefania Szczurkowska
Czasopismo: Studia z Teorii Wychowania
Numer: TOM VI: 2015 NR 1(10)
Wydawca: ChAT
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2015
Numer ISSN: 2083-0998


Spis treści

ROZPRAWY
Michael Meyer-Blanck
O nowy neohumanizm. Uniwersytet w czasach post-bolońskich . . . 11
Renata Nowakowska-Siuta
Racjonalność procesu kształcenia – teorie, problemy dylematy . . . 19
Bogusław Milerski
Racjonalność kształcenia szkolnego jako kategoria pedagogiczna . . . 33

STUDIA BADAŃ
Mirosław Grewiński, Michał Rupert, Stefania Szczurkowska
Evaluation for the Professional Development of Adult Education Staff . . . 53
Elżbieta Aleksiejuk
Narodziny koncepcji pedagogicznej Wasilija Zieńkowskiego . . . 73
Błażej Kmieciak
Prawa pacjenta z perspektywy wybranych aspektów socjopedagogicznych . . . 97
Renata Ernst-Milerska
Badanie opinii rodziców jako praktyka demokratycznej kultury szkoły . . . 115
Izabela Kochan
Obraz starości w percepcji uczniów liceów ogólnokształcących kreowany przez treści programowe nauczania języka polskiego . . . 135

PRAKTYKA WYCHOWANIA
Beata Ecler-Nocoń
Dziewczęta i chłopcy, razem czy osobno? Dwie perspektywy postrzegania edukacji . . . 161
Aneta Babiuk-Massalska
Tutoring rówieśniczy w edukacji przedszkolnej. Analiza procesu uczenia się w diadzie mały nauczyciel – mały uczeń . . . 177

RECENZJE
Tadeusz J. Zieliński
Religion Long Forgotten. The Importance of Religion in Education Towards Civil Society, edited by Dariusz Stępkowski and Andrzej Murzyn,
Oficyna Wydawnicza Impuls, Cracow 2014, ss. 227 . . . 197

SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI
Monika Humeniuk-Walczak, Iwona Paszenda
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej – XXVII Forum Pedagogów „Sukces jako zjawisko edukacyjne”  . . . 201

BIBLIOGRAFIA TEMATYCZNA
Bogusław Śliwerski, oprac.
Andragogika i Gerontologia . . . 207

AUTORZY . . . 213