Finansowanie projektów na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków Unii Europejskiej w: Europa z dodatkowym chromosomem, Warszawa 2003.

Finansowanie projektów na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków Unii Europejskiej w: Europa z dodatkowym chromosomem, Warszawa 2003.

Finansowanie projektów na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków Unii Europejskiej w: Europa z dodatkowym chromosomem, Warszawa 2003.

Spis treści