Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL w Polsce – od teorii do praktyki w: "Partnerstwo, rodzina, równość, praca" (red. K.Piątek, A. Karwacki), Toruń 2008.

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL w Polsce - od teorii do praktyki w: Partnerstwo, rodzina, równość, praca (red. K.Piątek, A. Karwacki), Toruń 2008.

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL w Polsce – od teorii do praktyki w: „Partnerstwo, rodzina, równość, praca” (red. K.Piątek, A. Karwacki), Toruń 2008.

Spis treści

Krystyna Dowgiałło
Projekt „Partnerstwo – Rodzina – Równość – Praca” – wprowadzenie . . . 7

CZĘŚĆ I. Teoretyczne konteksty projektu

Krzysztof Piątek, Arkadiusz Karwacki
Ku aktywności – aktywizacja podmiotów polityki społecznej . . . 15

Anna Cygan, Mirosław Grewiński
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL w Polsce – od teorii do praktyki . . . 29

Zenon Wiśniewski
Kobiety na rynku pracy w Polsce . . . 55

Mariola Racław-Markowska
„Między domem a etatem”. Instrumenty polityki rodzinnej ułatwiające godzenie obowiązków rodzinnych i zawodowych . . . 71

Marta Karwacka
Relacja pracodawca-pracownik w kontekście realizowania idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) . . . 91

Aleksandra Bronk
Telepraca – uwarunkowania i szanse rozwoju . . . 103

CZĘŚĆ II. Diagnozy-refleksje

Anna Śliwińska-Osiecka
Stan świadomości mieszkańców Torunia w zakresie szans kobiet na rynku pracy . . . 123

Arkadiusz Karwacki
Sytuacja kobiet na toruńskim rynku pracy na tle województwa kujawsko-pomorskiego – główne tendencje, aktywizacja, przedsiębiorczość . . . 137

Magdalena Bergmann
Elastyczność pracy jako narzędzie godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Wnioski i refleksje ze współpracy ponadnarodowej . . . 155

CZĘŚĆ III. Produkty projektu

Lucyna Matuszak
„Dzienna Mama” – szkic refleksji nad wdrażaniem działania . . . 187

Sabina Bieniecka
Funkcje oraz przebieg ewaluacji i monitoringu w realizacji projektów finansowanych ze środków funduszy Unii Europejskiej na przykładzie monitoringu merytorycznego „Dziennych Mam” . . . 193

Aleksandra Bronk
Telepraca a godzenie życia zawodowego i rodzinnego – oczekiwania i realia . . . 201

Anna Pokorska
Równowaga życia zawodowego i rodzinnego w opinii respondentów z czterech krajów (Polska, Grecja, Francja, Hiszpania) . . . 207

pobierz artykuł Pobierz