Integracja czy dezintegracja usług społecznych w Europie – konsekwencje dla wielosektorowej polityki społecznej. w: "Integracja socjalna z perspektywy członkostwa polski w Unii Europejskiej" (red. K. Głąbicka),Radom 2008.

Integracja czy dezintegracja usług społecznych w Europie  – konsekwencje dla wielosektorowej polityki społecznej. w: Integracja socjalna z perspektywy członkostwa polski w Unii Europejskiej (red. K. Głąbicka),Radom 2008.

Integracja czy dezintegracja usług społecznych w Europie – konsekwencje dla wielosektorowej polityki społecznej. w: Integracja socjalna z perspektywy członkostwa polski w Unii Europejskiej (red. K. Głąbicka),Radom 2008.

Spis treści

Przedmowa . . . 5

Katarzyna Głąbicka

Integracja socjalna w Europie na przestrzeni wieków . . . 9

Andrzej Lipiński

Deontologia Wspólnoty i dobra zbiorowego w myśli europejskiej . . . 28

Izabela Podobas

Integracja socjalna obywateli polskich w instytucjach UE . . . 47

Mirosław Grewiński
Integracja czy dezintegracja usług społecznych w Europie – konsekwencje dla wielosektorowej polityki społecznej . . . 63

Julian Auleytner

Przeciw ubóstwu – nowe działania w Unii Europejskiej . . . 76

Iwona Pałgan

Dzieci „stygmatyzowane” i ich szanse edukacyjne. Polska i Europa. Wybrane przykłady . . . 86

Arkadiusz Durasiewicz

Dostęp do świadczeń rodzinnych obywateli polskich w zintegrowanej Europie . . . 102

Dominika Wachnicka

Integracja socjalna ludzi starych na obszarze UE . . . 132

Witold Rakowski

Jakość kształcenia a spójność społeczna i terytorialna . . . 143

Ewelina Wiszczun

Wyzwania polskiej polityki zatrudnienia w obliczu zmian zachodzących na europejskim rynku pracy . . . 153

Małgorzata Baron-Wiaterek

Praca tymczasowa jako forma elastycznego zatrudnienia . . . 184

Marek Osowski

Europejskie standardy czasu pracy . . . 201

Izabela Podobas, Małgorzata Macuba

Bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy – nowe standardy w polskim prawie pracy . . . 212

Elżbieta Noworol-Luft

Innowacyjność szansą rozwoju polskich przedsiębiorstw . . . 238

Katarzyna Mucha

Ochrona środowiska w Polsce w odniesieniu do regulacji prawnych Unii Europejskiej . . . 251

Barbara Muszyńska

Etyczne aspekty „chronienia wartości ludzkich” w Polsce i Unii Europejskiej . . . 263

Łucja Knop

Jednostka w obliczu globalizacji . . . 269

pobierz artykuł Pobierz