Modele wielosektorowości w pluralizmie polityki społecznej w: „Wokół polityki społecznej – księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi J. Auleytnerowi” (red. K. Głąbicka i M. Grewiński ), Warszawa 2008

Wokół polityki społecznej - księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi J. Auleytnerowi (red. M. Grewiński i K. Głąbicka), Warszawa 2008

Wokół polityki społecznej – księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi J. Auleytnerowi (red. M. Grewiński i K. Głąbicka), Warszawa 2008

Spis treści
Słowo wstępne … 7
Życiorys zawodowy Juljana Auleytnera … 8

Część 1
Zagadnienia ponadnarodowe

Tadeusz Kowalak
Globalizacja gospodarki i problemy społeczne obecnego świata … 13
Stanisław Otok
Świat z perspektywy procesów globalizacji … 42
Mirosław Księżopolski
Polityka społeczna z porównawczej perspektywy … 52
Katarzyna Głąbicka
Wyzwania spójności społeczno-gospodarczej dla polskiej polityki społecznej … 58
Gertruda Uścińska
Międzynarodowe podmioty polityki społecznej a współczesne wyzwania społeczne … 73

Część 2
Problemy zarządzania polityką społeczną

Tadeusz Szumlicz
O modelach polityki społecznej i pożądanej redystrybucji dochodów … 85
Zdzisław Pisz
Gospodarowanie świadczeniami społecznymi … 101
Aldona Frączkiewicz – Wronka
O potrzebie wprowadzenia zasad zarządzania publicznego do organizacji publicznych … 111
Mirosław Grewiński
Modele wielosektorowości w pluraliźmie polityki społecznej … 127
Maria Gagacka
Wsparcie społeczne. Wartość czy instrument w lokalnej polityce społecznej … 143
Izabela Podobas
Rola liderów w kształtowaniu rynku politycznego … 169

Część 3
Wokół badań nad polityką społeczną

Jan Krzyszkowski
Badania porównawcze w polityce społecznej, pomocy społecznej i pracy socjalnej … 179
Andrzej Rączaszek
Demograficzne uwarunkowania rynków konsumpcji społecznej … 191
Marek Sokołowski
Internetoholizm. Fakty i Mity … 201
Witold Rakowski
Przestrzenne zróżnicowanie rozmieszczenia osób z wyższym wykształceniem w Polsce w latach 1988-2002 … 209
Małgorzata Baron – Wiaterek
Telepraca jako forma elastycznego zatrudniania pracowników … 224
Felicjan Bylok
Społeczeństwo konsumpcyjne a bieda. Paradoks konsumpcji osób ubogich … 236
Ryszard Szanferberg
Wątpliwe prawa, wątpliwa argumentacja … 255
Julitta Nowak
Wolontariat – współczesna forma aktywności społecznej … 267
Jerzy Mikulski
Wyższa uczelnia droga do normalizacji ku niezależności człowieka niepełnosprawnego … 287
Monika Ślęzak, Bartłomiej Szegda
Problem tożsamości etnicznej wśród ukraińskojęzycznej ludności Podlasia północnego w Polsce … 307
Jadwiga Kida
Społeczny wymiar pracy … 322

Część 4
Aksjologiczne problemy polityki społecznej

Janusz Sztumski
Problem godności człowieka w czasach globalizacji … 341
Ludmiła Dziewięcka – Bokun
Religia jako determinanta w czasie globalizacji … 341
Włodzimierz Goriszowski
Mormońskie więzi i układy … 353
Danuta Drynda
Kształcenie do wartości w dydaktyce Drugiej Rzeczypospolitej. Historyczne inspiracje dla współczesności … 357
Stefan Opara
Panslawizm … 371

Publikacje prof. dr hab. Juljana Auleytnera … 375
Wykaz magistrów … 390
Wykaz doktorantów … 394

pobierz artykuł Pobierz