Niedoskonałości Europejskiego Funduszu Społecznego po roku działalności w Polsce, w: „Rynek Pracy” Nr 6 (150), listopad/grudzień 2005.

Niedoskonałości Europejskiego Funduszu Społecznego po roku działalności w Polsce, w:

Niedoskonałości Europejskiego Funduszu Społecznego po roku działalności w Polsce, w: „Rynek Pracy” Nr 6 (150), listopad/grudzień 2005.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Niedoskonałości Europejskiego Funduszu Społecznego po roku działalności w Polsce
Autorzy: Mirosław Grewiński
Czasopismo: Rynek Pracy
Numer: Nr 6 (150)
Wydawca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Miejsce wydania:
Rok wydania: listopad/grudzień 2005
Numer ISSN: 1233 – 4103


Spis treści

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki … 5
Od Redakcji … 7

Studia i opracowania
Realizacja programu „Pierwsza Praca przynosi efekty
– Anna Mazurczyk, Henryk Rogala … 11
Starzenie się społeczeństwa i realizacja „Programu 50+”
– Beata Chromińska, Monika Pilzak … 24
Czy w Polsce możliwe jest podnoszenie płac? – Ryszard Łepik … 44

Dobre przykłady
Lokalne partnerstwo szansą dla leżajskiego rynku pracy
– Kazimiera Majewicz … 54
Związek pracodawców na rynku pracy – Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza … 66
Zwalczanie bezrobocia w działaniach organizacji i stowarzyszeń osób bezrobotnych
– Monika Pilzak … 73
Kluby integracji społecznej – przykłady działań – Mariusz Denisiuk … 80

Rynek pracy za granicą
Rumunia – rynek pracy przed akcesją do Unii Europejskiej
– Magdalena Nojszewska … 91
Bezrobocie we wschodniej części Niemiec na przykładzie okręgu lipskiego
– Marcin Jaworek, Henryk Rogala … 103

Informacje – wydarzenia – wiadomości bieżące
„Talent” – Ewa Flaszyńska, Henryk Rogala … 112

Europejski Fundusz Społeczny
Niedoskonałości Europejskiego Funduszu Społecznego po roku działalności w Polsce
– Mirosław Grewiński … 117

Literatura o rynku pracy
Przegląd krajowy … 142
Przegląd zagraniczny … 149

Statystyka rynku pracy
Informacja o stanie bezrobocia we wrześniu 2005 roku … 166
Informacja o stanie bezrobocia w październiku 2005 roku … 183