Nowa polityka społeczna – aktywizacja, wielosektorowość, współdecydowanie, współautorzy A. Karwacki, M. Rymsza, MCPS, Warszawa 2010.

Nowa polityka społeczna - aktywizacja, wielosektorowość, współdecydowanie, współautorzy A. Karwacki, M. Rymsza, MCPS, Warszawa 2010.

Nowa polityka społeczna – aktywizacja, wielosektorowość, współdecydowanie, współautorzy A. Karwacki, M. Rymsza, MCPS, Warszawa 2010.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Nowa polityka społeczna – aktywizacja, wielosektorowość, współdecydowanie
Autor: Mirosław Grewiński, Arkadiusz Karwacki, Marek Rymsza
Wydawca: MCPS
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2010
Numer ISBN: 978-83-918100-9-7


Spis treści

Dr Mirosław Grewiński, WSP TWP w Warszawie
System pomocy i integracji społecznej w Polsce – pluralizm, uspołecznienie i urynkowienie usług socjalnych … 7
1. Kształtowanie się pluralistycznego systemu pomocy społecznej … 7
2. Publiczne instytucje pomocy społecznej jako trzon systemu opieki i integracji społecznej … 11
3. Pluralizm w świadczeniu usług w systemie pomocy społecznej – uspołecznienie i urynkowienie zadań … 13
4. Welfare pluralism – w kierunku prywatyzacji usług społecznych? … 22

Wnioski końcowe … 27

Arkadiusz Karwacki, Instytut Socjologii UMK
Istota aktywnej polityki społecznej i współczesne wyzwania dla instytucji pomocy
społecznej … 29

1. Aktywna polityka społeczna jako wyzwanie dla każdego … 30
2. Problemy i wyzwania instytucjonalnej pomocy socjalnej oraz wsparcia na rynku pracy … 38

Podsumowanie … 46

Marek Rymsza, Uniwersytet Warszawski

Programy aktywizujące w polskim systemie pomocy społecznej … 47
Uwagi wstępne … 47
Deficyty w systemie pomocy społecznej … 48
Nowa – stara ustawa … 50
Co można zmienić, co warto rozwijać? … 51


Publikacja do pobrania – PDF