Planowanie i przygotowanie projektu społecznego (systemowego i konkursowego w ramach PO KL) z zastosowaniem Metodologii Struktury Logicznej w: Biuletyn MCPS 1/2010 – Warszawa 2010

Planowanie i przygotowanie projektu społecznego (systemowego i konkursowego w ramach PO KL) z zastosowaniem Metodologii Struktury Logicznej w: Biuletyn MCPS 1/2010 - Warszawa 2010

Planowanie i przygotowanie projektu społecznego (systemowego i konkursowego w ramach PO KL) z zastosowaniem Metodologii Struktury Logicznej w: Biuletyn MCPS 1/2010 – Warszawa 2010

Spis treści
Wprowadzenie . . . 7
Projektowanie . . . 10
Planowanie projektu – czynniki zewnętrzne . . . 16
Planowanie projektu – czynniki wewnętrzne . . . 19
Wsparcie planowania projektu przy pomocy metodologii struktury logicznej . . . 22
Zarządzanie Cyklem Projektu . . . 23
Cykl Projektowy . . . 25
Metodologia Struktury Logicznej . . . 28
Matryca logiczna projektu . . . 32
Harmonogram działań . . . 40
Oszacowanie zasobów i budżetu . . . 41
Aplikacja . . . 43
Na zakończenie . . . 44
Bibliografia . . . 51
Dynamika i sens pluralizmu – o przeobrażeniach państwa opiekuńczego

pobierz artykuł Pobierz artykuł