Planowanie projektu społecznego metodą matrycy logicznej (współautor J. Zarychta), MCPS, Warszawa 2010.

Planowanie projektu społecznego metodą matrycy logicznej (współautor J. Zarychta), MCPS, Warszawa 2010.

Planowanie projektu społecznego metodą matrycy logicznej (współautor J. Zarychta), MCPS, Warszawa 2010.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Planowanie projektu społecznego metodą matrycy logicznej
Autor: Mirosław Grewiński, Jarosław Jarychta
Wydawca: MCPS
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2010
Numer ISBN:978-83-918100-5-4


Spis treści

Wprowadzenie … 7
Projektowanie … 10
Planowanie projektu – czynniki zewnętrzne … 16
Planowanie projektu – czynniki wewnętrzne … 19
Wsparcie planowania projektu przy pomocy metodologii struktury logicznej … 22
Zarządzanie Cyklem Projektu … 23
Cykl Projektowy … 25
Metodologia Struktury Logicznej … 28
Matryca logiczna projektu … 32
Harmonogram działań … 40
Oszacowanie zasobów i budżetu … 41
Aplikacja … 43
Na zakończenie … 44
Bibliografia … 51


Publikacja do pobrania – PDF