Pluralizm i międzysektorowa współpraca w realizacji usług społecznych, współautor A. Karwacki, MCPS 2010

Pluralizm i międzysektorowa współpraca w zakresie realizacji usług społecznych (współautor A. Karwacki),  MCPS 2010.

Pluralizm i międzysektorowa współpraca w zakresie realizacji usług społecznych (współautor A. Karwacki), MCPS 2010.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Pluralizm i międzysektorowa współpraca w realizacji usług społecznych
Autor: Mirosław Grewiński, Arkadiusz Karwacki
Wydawca: MCPS
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2010
Numer ISBN: 978-83-918100-8-9


Spis treści

Wstęp . . . 9

CZĘŚĆ 1
Rozdział 1.
Teoretyczne wprowadzenie w zagadnienia pluralistycznej, wielosektorowej i aktywizującej polityki, pomocy i integracji społecznej
. . . 13
1.1. Transformacja polityki społecznej i państwa opiekuńczego . . . 13
1.2. Reorganizacja systemów pomocy społecznej w Polsce . . . 15
1.3. Międzysektorowe partnerstwo i współpraca . . . 20
1.4. Rozwój zindywidualizowanych usług społecznych i ich integracja . . . 22
1.5. Menedżeryzacja, nowe zarządzanie publiczne i governance w lokalnej polityce społecznej . . . 29
1.6. Skuteczność i efektywność usług społecznych . . . 33
1.7. Od pasywnych świadczeń do aktywizującej pomocy społecznej . . . 43

Rozdział 2.
Pluralizm i wielosektorowość w pomocy społecznej na Mazowszu – analiza dynamiki instytucji . . . 55
2.1. Zatrudnienie w instytucjach pomocy społecznej w województwie mazowieckim w latach 2005-2009 . . . 55
2.2. Wielosektorowość w systemie wsparcia instytucjonalnego w województwie mazowieckim w latach 2007-2009 . . . 59

CZĘŚĆ 2
Rozdział 3.
Pomoc społeczna a międzysektorowa współpraca i usługi społeczne w województwie mazowieckim na tle sytuacji w Polsce – raport z badań . . . 87
3.1. Ośrodki pomocy społecznej a międzysektorowa współpraca i usługi społeczne . . . 87
3.2. Powiatowe centra pomocy społecznej a międzysektorowa współpraca
i usługi społeczne . . . 135
Podstawowe wnioski z badań OPS . . . 159
Podstawowe wnioski z badań PCPR . . . 161

Zakończenie . . . 165
Wybrana literatura cytowana w pracy . . . 169