Polityka aktywizacji w Polsce. Usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej, współredaktor M. Rymsza, WSP TWP, Warszawa 2011

Polityka aktywizacji w Polsce Usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej (red. M. Grewiński i M. Rymsza), Warszawa 2011.

Polityka aktywizacji w Polsce Usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej (red. M. Grewiński i M. Rymsza), Warszawa 2011.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Polityka aktywizacji w Polsce. Usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej
Redakcja: Mirosław Grewiński, Marek Rymsza
Seria: Nowa polityka społeczna
Wydawca: WSP TWP w Warszawie
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2011
Numer ISBN: 978-83-61121-50-3


Spis treści

Informacje o projekcie . . . 9
Noty o autorach . . . 15

Wstęp
Marek Rymsza . . . 19

CZĘŚĆ I
POLITYKA SPOŁECZNA
Meandry upowszechniania koncepcji aktywnej polityki społecznej w Polsce
Arkadiusz Karwacki, Marek Rymsza . . . 29
Sektor gospodarki społecznej w wielosektorowej polityce społecznej – w kierunku usług społecznych
Mirosław Grewiński, Stanisław Kamiński . . . 55
Gospodarka społeczna w dokumentach Unii Europejskiej
Katarzyna Głąbicka . . . 85

Część II
GOSPODARKA SPOŁECZNA I TRZECI SEKTOR
Panorama podmiotów gospodarki społecznej i ekonomii społecznej
Jan Herbst, Sławomir Nałęcz . . . 109
W stronę przedsiębiorczości społecznej – ekonomizacja organizacji pozarządowych
Jan Herbst, Kuba Wygnański . . . 145
Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych a zatrudnienie socjalne w sektorze gospodarki społecznej: problem dualności systemów wsparcia
Marek Rymsza . . . 180

CZĘŚĆ III
USŁUGI SPOŁECZNE
Usługi społeczne w zakresie zatrudnienia socjalnego
Arkadiusz Karwacki . . . 197
Usługi społeczne świadczone przez spółdzielnie socjalne
Joanna Brzozowska . . . 218
Działalność stowarzyszeń i fundacji w zakresie aktywizacji zawodowej oraz innych usług społecznych
Karolina Goś-Wójcicka, Sławomir Nałęcz . . . 234
Beneficjenci aktywnej polityki rynku pracy
Maria Gogacka . . . 261
Katalog usług społecznych
Joanna Lizut, Paweł Kowalczuk . . . 287

Zakończenie
Mirosław Grewiński . . . 313

Bibliografia . . . 329