Polityka przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Polsce i Unii Europejskiej w: Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (redaktor serii ks. Bogdan Biela) Nr 83 „Wykluczenie Społeczne jako problem wielowymiarowy” (red. ks. Ireneusz Celary, Ks. Grzegorz Polok), Wydawnictwo, Księgarnia Św. Jacka, Katowice 2016.

Polityka przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Polsce i Unii Europejskiej w: Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (redaktor serii ks. Bogdan Biela) Nr 83 „Wykluczenie Społeczne jako problem wielowymiarowy” (red. ks. Ireneusz Celary, Ks. Grzegorz Polok), Wydawnictwo, Księgarnia Św. Jacka, Katowice 2016.

Polityka przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Polsce i Unii Europejskiej w: Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (redaktor serii ks. Bogdan Biela) Nr 83 „Wykluczenie Społeczne jako problem wielowymiarowy” (red. ks. Ireneusz Celary, Ks. Grzegorz Polok), Wydawnictwo, Księgarnia Św. Jacka, Katowice 2016.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Polityka przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Polsce i Unii Europejskiej
Autor: Mirosław Grewiński
Czasopismo: Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (redaktor serii ks. Bogdan Biela) Nr 83 „Wykluczenie Społeczne jako problem wielowymiarowy” (red. ks. Ireneusz Celary, Ks. Grzegorz Polok)
Wydawca: Księgarnia Św. Jacka
Miejsce wydania: Katowice
Rok wydania: 2016
Numer ISSN: 1643 – 0131
Numer ISBN: 978 – 83 – 7030 – 991 – 6


Spis treści

Wykaz skrótów … 7

Ireneusz Celary, Grzegorz Polok
Wstęp … 9

Grzegorz Polok, Michał Kapias
Communio personarum – odpowiedzią na problemy wykluczenia społecznego … 11

Alojzy Dróżdż
Antropoanemia, destrukcja więzi, wykluczenie … 27

Mirosław Grewiński
Polityka przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Polsce i w Unii Europejskiej … 43

Jan Przybyłowski
Ubóstwo a wykluczenie społeczne. Refleksja teologicznopastoralna … 59

Maria Zrałek, Aldona Frąckiewicz – Wronka
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu jako działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa społecznego osób niepełnosprawnych … 69

Krzysztof Sosna
Religia drogą społecznej integracji osób z niepełnosprawnością … 81

Karolina Bień, Ireneusz Celary
Parafia wobec problemu bezrobocia … 93

Agnieszka Put
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dorosłych dzieci alkoholików na przykładzie kampanii społecznej „Rozwinąć skrzydła” … 103

Łukasz Szewczyk
Wykluczenie finansowe jako problem społecznych … 118

Noty o autorach … 125