Polityka senioralna w Polsce – w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań? – recenzja książki Pani Profesor Elżbiety Trafiałek pt. „Innowacyjna polityka senioralna XXI wieku – między ageizmem, bezpieczeństwem socjalnym a active ageing”, Toruń 2016, str. 310; w: Problemy Polityki Społecznej Studia i dyskusje NR 36 (1)/2017, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN i Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW.

Polityka senioralna w Polsce – w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań? - recenzja książki Pani Profesor Elżbiety Trafiałek pt. „Innowacyjna polityka senioralna XXI wieku – między ageizmem, bezpieczeństwem socjalnym a active ageing”, Toruń 2016, str. 310; w: Problemy Polityki Społecznej Studia i dyskusje NR 36 (1)/2017, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN i Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW.

Polityka senioralna w Polsce – w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań? – recenzja książki Pani Profesor Elżbiety Trafiałek pt. „Innowacyjna polityka senioralna XXI wieku – między ageizmem, bezpieczeństwem socjalnym a active ageing”, Toruń 2016, str. 310; w: Problemy Polityki Społecznej Studia i dyskusje NR 36 (1)/2017, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN i Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Polityka senioralna w Polsce – w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań?
Autorzy: Mirosław Grewiński
Czasopismo: Problemy Polityki Społecznej Studia i dyskusje
Numer: 36 (1)/2017
Wydawca: Komitet Nauk o o Pracy i Polityce Społecznej PAN i Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Miejsce wydania:
Rok wydania: 2017
Numer ISSN: 1640-1808


Spis treści

Od Redakcji … 9

STUDIA
Elżbieta Kryńska
Ekonomiczny kontekst problemu społecznego – przypadek prekariatu … 13

Vasyl Petyuh, Liudmila Shchetinina, Tetiana Shkoda
Development trends, asymmetries and impact factors of youth employment in Ukraine … 27

Cezary Włodarczyk, Katarzyna Badora-Musiał
Trwałość niektórych wyobrażeń. Niespełnione obietnice profesjonalizmu … 43

Kaja Zapędowska-Kling
Zastosowanie perspektywy cyklu życia w polityce społecznej i pracy socjalnej … 63

Beata Ziębińska
Opieka długoterminowa nad ludźmi starymi w kontekście modeli polityki społecznej. Studium porównawcze Hiszpanii i Finlandii … 75

Maciej Cesarski
Społeczna polityka mieszkaniowa w Europie – czy możliwa w rynkowym paradygmacie wzrostu? … 95

FORUM

Nauki o polityce publicznej a polityka społeczna – debata … 109

RECENZJE

Joanna Felczak
O uwarunkowaniach resocjalizacji skazanych (recenzja z: A. Jaworska, Zasoby osobiste i społeczne skazanych w procesie oddziaływań penitencjarnych) … 129

Mirosław Grewiński
Polityka senioralna w Polsce – w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań? (recenzja z: E. Trafiałek, Innowacyjna polityka senioralna XXI wieku – między ageizmem, bezpieczeństwem socjalnym a active ageing) … 135

Alessandro Novembre
Social innovation: opportunities and challenges of a new form of Utopia (recenzja z: G. Marzano, M. Grewiński (red.), Introduction to Social Innovation) … 143