Polityka społeczna w Chinach – rozwój a dobrostan, Chwak Kwank Chan, King Lun Ngok, David Phillips, WSP TWP, Warszawa 2012

Polityka społeczna w Chinach – rozwój a dobrostan, Chwak Kwank Chan, King Lun Ngok, David Phillips, WSP TWP, Warszawa 2012.

Polityka społeczna w Chinach – rozwój a dobrostan, Chwak Kwank Chan, King Lun Ngok, David Phillips, WSP TWP, Warszawa 2012.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Polityka społeczna w Chinach – rozwój a dobrostan
Autor: Chwak Kwank Chan, King Lun Ngok, David Phillips
Redakcja wydania polskiego: Julian Auleytner, Mirosław Grewiński
Seria: Współczesna polityka społeczna
Wydawca: WSP TWP w Warszawie
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2011
Numer ISBN: 978-83-61121-62-6


Spis treści

Przedmowa do wydania polskiego . . . 11
Przedmowa . . . 13

Część I PODSTAWY I RAMY
Rozdział 1. Polityka społeczna Chin: podstawy i problematyka . . . 17
Wprowadzenie: początek nowej ery . . . 17
Osiągnięcia gospodarcze Chin a dobrostan . . . 20
Zrozumieć Chiny i problematykę polityki Chin . . . 21
Kontekst społeczny i administracyjny Chin . . . 24
Struktura książki . . . 29

Rozdział 2. Polityka społeczna a dobrostan . . . 32
Ograniczenia PKB a alternatywne formy pomiaru . . . 33
Wskaźnik Rozwoju Społecznego i jego ograniczenia . . . 34
Rola subiektywnego dobrostanu . . . 35
Jakość społeczna i podejście jakości życia Phillipsa . . . 37
Natura ludzka a dobrostan . . . 39
Wnioski . . . 45

Rozdział 3. Polityka społeczna w kontekście reform gospodarczych . . . 48
System gospodarczy przed reformami . . . 49
Zmiany w polityce społecznej a reformy gospodarcze . . . 51
Reformy gospodarcze, lata 1978-1992 . . . 52
Wpływ reform gospodarczych na politykę społeczną w latch 1978-1992 . . . 56
Reformy gospodarcze po roku 1993 . . . 59
Wpływ reform gospodarczych na politykę społeczną po roku 1993 . . . 65
Wnioski . . . 70

Rozdział 4. Proces tworzenia polityki społecznej w Chinach . . . 74
Rzeczywisty twórca polityki Chin: Komunistyczna Partia Chin . . . 5
Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych (OZPL) i jego Stały Komitet: najwyższy państwowy organ tworzenia polityki . . . 78
Rada Państwa – główny twórca polityki Chin . . . 78
Kluczowe instytucje rządowe a kształtowanie polityki społecznej . . . 81
Inne podmioty zaangażowane w kształtowanie polityki społecznej . . . 85
Proces tworzenia prawa w Chinach: przykład Ustawy – Kontrakty w Prawie Pracy . . . 86
Proces wdrażania polityki społecznej: relacje między władzami centralnymi a lokalnymi . . . 88
Wnioski . . . 89

Część II. KLUCZOWE OBSZARY POLITYKI A DOBROSTAN
Rozdział 5. Polityka zabezpieczenia społecznego . . . 95
System zabezpieczenia społecznego przed reformami gospodarczymi . . . 96
System zabezpieczenia społecznego po reformach gospodarczych . . . 97
System zabezpieczenia społecznego a dobrostan . . . 111
Wnioski . . . 133

Rozdział 6. Polityka zatrudnienia . . . 139
Polityka zatrudnienia przed reformami gospodarczymi . . . 140
Polityka zatrudnienia po reformach gospodarczych . . . 143
Przekształcenia rynkowe a bezrobocie w Chinach . . . 145
Nadwyżka pracowników wiejskich . . . 150
Chińska polityka walki z bezrobociem . . . 151
Polityka rynku pracy a dobrostan . . . 156
Wnioski . . . 167

Rozdział 7. Polityka opieki zdrowotnej . . . 170
Opieka zdrowotna przed reformami gospodarczymi . . . 171
Opieka zdrowotna po reformach gospodarczych . . . 174
Reforma opieki zdrowotnej a dobrostan . . . 192
Wnioski . . . 207

Rozdział 8. Polityka edukacyjna . . . 213
Polityka edukacyjna przed reformami gospodarczymi . . . 214
Zarys polityki edukacyjnej w okresie reform gospodarczych . . . 216
Polityka edukacyjna a dobrostan . . . 225
Wnioski . . . 237

Rozdział 9. Polityka mieszkaniowa . . . 241
Polityka mieszkaniowa przed reformami gospodarczymi . . . 242
Polityka mieszkaniowa w okresie reform gospodarczych . . . 244
Rolnicy tracący ziemię . . . 256
Polityka mieszkaniowa a dobrostan . . . 257
Wnioski . . . 269

Część III. WNIOSKI
Rozdział 10. Reformy polityki społecznej a dobrostan . . . 275
Dobrostan w okresie reform społecznych . . . 276
Wnioski . . . 309
Wykaz tabel . . . 317
Wykaz rysunków . . . 319
Lista skrótów . . . 320
Przelicznik walut . . . 322


Publikacja do pobrania – PDF