Polskie organizacje pozarządowe w perspektywie finansowej programów krajowych i zagranicznych Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 (współautorzy Tomasz Barszczewski, Wojciech Duranowski, Agnieszka Rymsza) w: kwartalniku Trzeci Sektor nr 38 (1/2016) wydawanym przez Instytut Spraw Publicznych.

Polskie organizacje pozarządowe w perspektywie finansowej programów krajowych i zagranicznych Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 (współautorzy Tomasz Barszczewski, Wojciech Duranowski, Agnieszka Rymsza) w: kwartalniku Trzeci Sektor nr 38 (1/2016) wydawanym przez Instytut Spraw Publicznych.

Polskie organizacje pozarządowe w perspektywie finansowej programów krajowych i zagranicznych Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 (współautorzy Tomasz Barszczewski, Wojciech Duranowski, Agnieszka Rymsza) w: kwartalniku Trzeci Sektor nr 38 (1/2016) wydawanym przez Instytut Spraw Publicznych.


Opis bibliograficzny książki

Tytuł: Polskie organizacje pozarządowe w perspektywie finansowej programów krajowych i zagranicznych Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020
Autorzy: Mirosław Grewiński, Tomasz Barszczewski, Wojciech Duranowski, Agnieszka Rymsza
Czasopismo: Trzeci Sektor
Numer: 38 (1/2016)
Wydawca: Instytut Spraw Publicznych
Miejsce wydania:
Rok wydania: 2016
Numer ISSN: 1733-2265


Spis treści

OD REDAKCJI

Marek Rymsza
Wyjść poza kulturę projektowo-grantową. Jak akumulować i efektywnie dystrybuować kapitał finansowy w sektorze non profit? … 4

PRYZMAT
Ryszard Skrzypiec
Budżet obywatelski – czy rzeczywiście instrument finansowania działań społecznych w samorządach lokalnych? … 12

Tomasz Shimanek
Regranting – instrument rzadko wykorzystywany przez administrację publiczną w Polsce … 20

Tomasz Barszczewski, Wojciech Duranowski, Mirosław Grewiński, Agnieszka Rymsza
Polskie organizacje pozarządowe w perspektywie finansowej programów krajowych i zagranicznych Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 … 32

Anna Stokowska
Trudna misja na niełatwym rynku. Jak nowe technologie mogą ułatwić organizacjom pozarządowym zdobywanie pieniędzy … 41

Marta Gumkowska
Jak w ostatniej dekadzie zmieniała się kondycja finansowa polskiego sektora pozarządowego? Podsumowanie badań Stowarzyszenia Klon/Jawor z lat 2004 – 2015 … 50

PUNKTY WIDZENIA

Społeczeństwo obywatelskie, czyli trzeci sektor plus. Rozmowa Marka Rymszy z Wojciechem Kaczmarczykiem, pełnomocnikiem rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego … 61

PRAWO

Piotr Staszczyk
Crowdfunding a prawo polskie – kilka wątpliwości … 69

Magdalena Arczewska
Praktyka, staż, wolontariat – uwarunkowania prawne … 79

ZARZĄDZANIE

Agnieszka Łada
Praktykant w organizacji pozarządowej – w poszukiwaniu wzajemnych korzyści … 86

VARIA

Ewelina Góral
Odbiór reklamy społecznej o charakterze szokującym – wyniki badań własnych … 94

MŁODZI BADACZE O SEKTORZE

Małgorzata Łubik
Inicjatywy lokalne na przykładzie Warszawy … 101

Aleksandra Strejmer
Aktywny trzeci wiek w trzecim sektorze? Organizacje pozarządowe wobec starzenia się społeczeństwa … 108

RECENZJE, OMÓWIENIA

Rafał Baczyński-Sielaczek
O nowych narzędziach finansowania społecznościowego … 121

Jan Meisel-Dobrzański
Nie pierwszy niepodręcznik … 124

ABSTRAKTY … 128

ABSTRACTS … 131