Pomoc społeczna jako realizator efektywnych usług socjalnych (współautor J. Lizut), ROPS w Toruniu, Toruń 2013.

Pomoc społeczna jako realizator efektywnych usług socjalnych (współautor J. Lizut), ROPS w Toruniu, Toruń 2013.

Pomoc społeczna jako realizator efektywnych usług socjalnych (współautor J. Lizut), ROPS w Toruniu, Toruń 2013.

SPIS TREŚCI
Wstęp 5
Rozdział 1
Joanna Lizut
Teoretyczne zagadnienia dotyczące usług społecznych . . . 7
Rozdział 2
Mirosław Grewiński
Usługi użyteczności publicznej w Unii Europejskiej i jej model społeczny . . . 21
Rozdział 3
Mirosław Grewiński
Kontekst reorganizacji systemu pomocy społecznej w Polsce . . . 33
Rozdział 4
Joanna Lizut
Dylematy standaryzacji usług społecznych . . . 47
Rozdział 5
Mirosław Grewiński
Integracja usług społecznych – w kierunku partnerstwa . . . 61
Rozdział 6
Joanna Lizut
Stare i nowe usługi społeczne – w kierunku aktywizacji i ekonomii społecznej . . . 69
Rozdział 7
Mirosław Grewiński
Kontraktowanie usług społecznych a rozwój podmiotów trzeciego systemu i sektora nieformalnego . . . 83
Rozdział 8
Mirosław Grewiński
Finansowanie usług społecznych . . . 95
Rozdział 9
Joanna Lizut
Efektywność i skuteczność usług społecznych – jak zmierzyć to, co niemierzalne? . . . 107
Zakończenie . . . 121
Spis tabel . . . 126
Spis schematów . . . 127
Bibliografia . . . 128
Strony internetowe . . . 137
Dokumenty . . . 138