Pomoc techniczna w ramach funduszy strukturalnych – zasady i możliwości korzystania ze środków – ekspertyza dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, (współautor Lidia Idzikowska), styczeń 2007

pobierz artykuł Pobierz